Aktuelt

Noe bedre resultat enn ventet

Det foreløpige årsregnskapet for 2019 viser at Rogaland fylkeskommune hadde et korrigert netto driftsresultat på 286,3 millioner kroner.   Dette tilsvarer fire prosent av driftsinntektene til Rogaland fylkeskommune.

Bærekraftig – men hvordan?

  – Vi må handle raskere, prioritere hardere og ta større risiko. Vi har ikke tid til omkamper. Oppgavene er store. Da må vi samarbeide og trekke i samme retning her i fylket, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Hederspris til blomster-Bente

Bente Molde Husebø har hatt 29 lærlinger i den lille blomsterbutikken sin i Muségaten i Stavanger. Hos Bente får alle en sjanse og hedersprisvinneren brenner for å dele lidenskapen videre.

Bærekraftig håndtering av overskuddsmasser

Bedre ordninger for gjenbruk av overskuddsmasser som stein, jord og leire kan gi betydelige klima- og miljøgevinster.

4,4 millioner til frivillige organisasjoner

Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest er en av de 50 frivillige organisasjoner i Rogaland som tilsammen har fått 4,4 millioner kroner.

Pilotanlegg for oppdrett av kråkeboller

Urchinomics har inngått avtale med Rogaland Havbrukspark om å etablere et pilotanlegg for oppdrett av kråkeboller på land.

Støtte til festivaler og kulturarbeid

Norsk orgelfestival er en av festivalene som har fått støtte når 2,6 millioner kroner ble fordelt til festivaler, kunst og kulturtiltak i Rogaland. 

Rushtidsavgiften er fjernet

Fra mandag 10. februar er det samme takst hele døgnet, men det er forskjell om du kjører ordinær bil eller elbil.

Får øke oppdrettsproduksjonen

Jæren og Ryfylke er blant landets ni produksjonsområder hvor fiskeoppdrettere får grønt lys til å øke produksjonen. Søknadsfrist er 25. februar.

Haugaland Kraft er årets lærebedrift 2019

Viktighet og stolthet av lærlinger er en gjennomsyret holdning hos alle ansatte i Haugaland Kraft. Det er en av begrunnelsene for at konsernet er kåret til årets lærebedrift i Rogaland.

700.000 til bibliotekutvikling

Rogaland fylkeskommune har fordelt 700.000 kroner til bibliotekutvikling for 2020.

Fossan ny næringssjef

Etter fire år med innovasjonsarbeid i Sandnes kommune ser Mette Fossan fram til å bli Rogaland fylkeskommunes nye næringssjef.

Nye bysykler

Splitter nye bysykler står nå i elleve kommuner i Rogaland. Den nye bysykkelen er sterkere, bedre og er utstyrt med ny motor som gjør det lettere å sykle i bakker. Med en kolumbus billett kan du leie en bysykkel, ta bussen eller begge deler.

Hva kan fylkeshuset bli i fremtiden?

I dag er det Rogaland fylkeskommune som holder til i ærverdige «gamle Stavanger sykehus». Men hvordan skal bygget og eiendommen, med den flotte parken, brukes i fremtiden?  

Hvert enkelt liv tapt, er ett for mye

Om lag 400 personer skades i trafikken på veiene i Rogaland hvert år. Torsdag 9. januar minnes vi de som omkom i trafikken, og viser omtanke for de som ble skadet.

Kan få verdens første ombygde fullelektriske hurtigbåt

Rogaland Fylkeskommune ved Kolumbus har fått tildelt 12 millioner kroner av Miljødirektoratet til å bygge om en hurtigbåt fra å være dieseldrevet til å bli fullelektrisk og utslippsfri.  

Overtaking av fylkesvegane frå 1. januar 2020

Frå 1. januar 2020 tek fylkeskommunane over totalansvaret for fylkesvegane. Rogaland fylkeskommune skal då stå for mellom anna bygging og drift av 2 500 kilometer fylkesveg.

Miljøstrategi for kollektivtransport 2020-2023 er på plass

Strategien tar for seg teknologivalg for båt, buss og ferje, i by og distrikt.

Miljøvernprisen 2019 til Magnus Søyland

Magnus Søyland får prisen for sitt årelange engasjement med forvaltningen og skjøtselen av kystlyngheiene i Sør-Rogaland.

Pris til podkasten «Universelt utformet»

  Anders Ekkje Slettebø og Erling Håmsø får Tilgjengelighetsprisen 2019 med podkasten «Universelt utformet». Mennene bak podkasten er genuint opptatt av å gjøre digitale plattformer tilgjengelige - for alle brukergrupper. Gjennom 26 episoder snakker de om hva som må til for å lykkes.

Til toppen