Politikerne sier ja til sikring av to rassutsatte steder i Gjesdal

  Fylkestinget har vedtatt rassikring langs fylkesvei 450.  

Styringsgruppen for Bymiljøpakken mottok ekstern rapport

Styringsgruppen for Bymiljøpakken mottok onsdag rapporten om hva som skjedde da Nord-Jærenpakken gikk over til Bymiljøpakken.

Risa AS bygger neste strekning av Bussveien på Gausel

Risa vant konkurransen om å prosjektere og bygge neste del av Bussveien på Gausel, mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet. Strekningen skal være ferdig i november 2022.

Flere sykler og reiser kollektivt

Nord-Jæren har høyest sykkelandel i landet. Færre kjører bil, og det er en liten økning i kollektivreisende. Tallene for reisevanene på Nord-Jæren går forsiktig i riktig retning.

Første spadestikk for ny delstrekning av Bussveien

Fylkesordfører Marianne Chesak markerte i dag den offisielle starten på byggingen av Bussveien på Gausel. Den sjuende strekningen i Bussveien skal stå ferdig i mars 2023.

Lyser ut første driftskontrakt for Sør-Rogaland

Kontrakten er en milepæl for Rogaland fylkeskommune, fordi dette er den første driftskontrakten langs fylkesveiene i regi av fylkeskommunen.

Fylkesordføreren åpner tre kilometer gang- og sykkelvei

  Marianne Chesak åpner fylkesvei 44 Grødaland-Brattland i Hå kommune fredag 21. august klokka 11:00.

Samferdselsministeren signerte byvekstavtalen

Fylkesordfører Marianne Chesak og de fire ordførerne på Nord-Jæren møttes torsdag i Stavanger for endelig å signere byvekstavtalen, sammen med samferdselsministeren og statssekretær Heidi Nakken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Bergelandstunnelen blir stengt til jul

  Bergelandstunnelen i Stavanger sentrum stenger klokka klokka 19:00 mandag 10. august. Når oppgraderingen av tunnelen er ferdig får trafikantene en mye mer trafikksikker, lysere og tørrere tunnel.

Ny bussvei-kontrakt til lokal entreprenør

  Tirsdag 30. juni signerte Rogaland fylkeskommune og Stangeland Maskin kontrakt for å bygge neste etappe av Bussveien på Gausel. Arbeidet på strekningen starter i slutten av august.     

Til toppen