Stenger veier i Åkra sentrum

Første uken i januar blir Rådhusvegen stengt, og noen uker senere stenges krysset mellom Åkravegen og Engvegen.

dronebilde som viser hvor nye veier skal bygges i Åkra sentrum - Klikk for stort bildeVeiprosjektet i Åkra sentrum

– Veiprosjektet i Åkra sentrum har pågått i snart ett år, uten at trafikken har blitt noe særlig påvirket. Etter nyttår og utover våren, vil folk i større grad oppleve at veier blir stengt og lagt om, forteller Ivar Kalkvik prosjektleder i Rogaland fylkeskommune. 

I Rådhusvegen skal entreprenøren grave dype grøfte, og dette er årsaken til at veien stenger i en periode. Noen uker etter nyttår, begynner også arbeidet i krysset mellom Åkravegen og Engvegen, ved helsesenteret på Åkra. Dette krysset skal legges om og kobles til de nye veiene. Da må trafikken øst for helsesenteret kjøre om Engvegen, sørover, for å komme ut på fylkesveien.

I første del av 2024 vil trafikken gå som normalt i fylkesveien som går gjennom Åkra sentrum. 

Videre arbeid

Arbeidet i Rådhusvegen skal være ferdig til våren. Da starter arbeidet på fylkesvei 547, der er det nødvendig med en større omlegging av trafikken. Denne omleggingen varer fram til høsten, når hele veianlegget i Åkra sentrum blir ferdig. 

– Når deler av de nye veianleggene i øst blir klare, henger områdene mellom Tostem og Medhaug sammen. Da er planen å åpne noen av de nye veiene for bruk før hele prosjektet er fullført, men dette blir ikke før et stykke ut på våren, sier Kalkvik. Han oppfordrer alle til å ta hensyn til hverandre og anleggsarbeiderne i byggeperioden.

Dette blir bygget

  • ny rundkjøring i krysset mellom Rådhusgata og fylkesvei 547, som erstatter lyskrysset
  • rundt 750 meter vei, inkludert sideveier med fortau på begge sider, fra sentrums-rundkjøringen til Tostemvegen
  • rundkjøring ved Årsvollåna
  • Engvegen, rundt 480 meter medregnet sideveier
  • to støyskjermer, til sammen rundt 290 meter
  • nye veilys
  • omlegging og legging av nye kabler og ledninger
Kart som viser hvilken gate som blir stengt - Klikk for stort bildeKart som viser omkjøringsvei for krysset ved Engvegen - Klikk for stort bilde