Sandnes har fått eit tryggare kryss på Høyland

Ved Høyland kyrkje i Sandnes, i krysset mellom Gamle Ålgårdsveien og Torkel Habeths vei har utkøyringa til fylkesvegen vore uryddig og uoversiktleg. Nå er avkøyringa tryggare og betre for alle trafikantar.

Kryss med ny merking og asfalt. - Klikk for stort bildeKrysset utanfor Høyland kyrkje har blitt meir oversiktleg.

‒ Ingrid Bratseth i Sandnes kommune ønska å gjere noko med krysset ved kyrkja, særleg sidan vegen er skoleveg. Ved hjelp av fylkestrafikksikkerheitsmidler (FTU-milder) og pengar frå det ordinære fylkevegbudsjettet, har vi i samarbeid gjort krysset mykje betre, seier Tarjei Åros Stinessen. Han er rådgjevar for trafikksikkerheit i Rogaland fylkeskommune. 

Utbedringa består i betre inn- og utkøyring, betre avrenning, og ny asfalt på heile området. I tillegg er det montert sykkelsperre, ny asfalt på delar av gang- og sykkelvegen. Ny kantstein mellom parkeringsplassen og gangarealet gjer også at det er lettare å skilje dei mjuke trafikantane frå biltrafikken. 

Godt samarbeid

Stinessen fortel at ein bonus med prosjektet er at fleire seksjonar i fylkeskommunen og kommunen har samarbeida om å få til løysinga, både drift- og vedlikehald, forvaltning og investering. 

Fylkestrafikksikkerheitsmidler er pengar som kvart år nyttast til trafikksikringstiltak på kommunale og fylkeskommunale vegar i samband med skoleveg og i nærmiljøet der barn ferdast.