Hjelpemidler under eksamen

Informasjon som kan være nyttig under selve eksamensgjennomføringen.

Levere eksamensbesvarelse 

Åpne nettressurser under eksamen

Bruk lenkene under til å få tilgang under eksamen. Du vil få feilmelding på alle andre nettadresser du bruker.

Bruk av PC på eksamen

Du må ta med deg egen bærbar datamaskin dersom du ønsker å bruke denne på skriftlig eksamen. Du har ikke anledning til å bruke Chromebook, nettbrett eller iPad.

På datamaskinen din må du ha et tekstbehandlingsprogram som du trenger for å skrive besvarelsen din i (f.eks. Word). Tekstbehandlingsprogrammet må kunne brukes uten at du må ha tilgang til internett.

Du er selv ansvarlig for å lagre besvarelsen på egen datamaskin. Når du er ferdig med eksamen skal du laste opp besvarelsen din og sende denne elektronisk via en nettside til sensorene.

På eksamensdagen vil du få informasjon og hjelp til hvordan du skal sende inn besvarelsen din.

I noen tilfeller kan det være behov for å ta utskrift av besvarelsen. Du må derfor ha en datamaskin med inngang for minnepenn.

Ved muntlig eksamen kan du bruke egen bærbar datamaskin som et hjelpemiddel i forberedelsedelen. Under forberedelsen kan du gjøre notater (håndskrevne eller notater på egen datamaskin) som kan brukes under eksamen. Framvisningsutstyr til f.eks. powerpoint tilbys ikke.

Matematikk: Hvis du skal ha matematikkeksamen må du ta med deg din egen datamaskin. Det er innført krav til obligatorisk bruk av digitale verktøy i matematikk på del 2. Du kan lese mer om dette under eksamensordning i matematikk.

I enkelte fag er det krav til bruk av datamaskin. Egen informasjon vil bli gitt hvis du skal ta eksamen i fag dette gjelder.  

Hjelpemidler

Det er ulike regler fra fag til fag når det gjelder hvilke hjelpemidler du har lov til å bruke under skriftlig eksamen. Det er ikke tillatt å kommunisere med andre under eksamenen. Dette gjelder eksamen i alle fag.

Hvilke hjelpemidler det er lov å bruke under eksamen avhenger av faget.
 

Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett

Dette gjelder for disse fagene:

  • Matematikk
  • Fysikk 2
  • Kjemi 2
  • Biologi 2
  • Samfunnsøkonomi 2

Under del 1 er skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt.
Under del 2 er alle hjelpemidler tillatt (inkludert notater og bøker), med unntak av kommunikasjon med andre og fri tilgang til internett. Du kan bruke utvalgte nettsider (nettbaserte hjelpemidler) som du vil få tilgang til på eksamensdagen.


Ordinære eksamener

I eksamener som ikke er todelte, er alle hjelpemidler som notater, bøker og andre kilder tillatt, inkludert utvalgte nettsider (Nettbaserte hjelpemidler) som du vil få tilgang til på eksamensdagen. Det er ikke tillatt å bruke oversettelsesprogrammer som hjelpemiddel i språkfag (norsk, engelsk og fremmedspråk).

For deg som skal ha sentralt gitt skriftlig eksamen eller skriftlig eksamen i yrkesfag, er alle hjelpemidler tillatt med unntak av Internett og kommunikasjon, se Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside. I noen fag er det restriksjoner på bruk av hjelpemidler. Da gjelder disse restriksjonene.

Mer informasjon om restriksjoner finner du på VigoIKS.

Når det gjelder hjelpemidler ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen, har vi egen side med retningslinjer.

Nettbaserte hjelpemidler

Du har lov til å bruke internett til et utvalg av godkjente nettsteder. For å få tilgang til nettbaserte hjelpemidler, må du ta med deg din egen PC/Mac til eksamen. Dersom du ønsker å benytte deg av nettbaserte hjelpemidler, må du sjekke at internett virker på din PC/Mac i god tid før din eksamen.

Det er viktig at du oppgir kilder i besvarelsen din hvis du bruker nettbaserte hjelpemidler. Dette gjelder også for andre hjelpemidler du tar med deg til eksamen.

Lingdys og Lingright er tilgjengelige offline, og er dermed ikke på listen.

Sentralt gitt og lokalt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram

Dette er et sett nettressurser til sentralt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram som er likt for hele landet. Disse nettressursene er også tilgjengelige for lokalt gitt skriftlig eksamen.

Nettstedene er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider.

Følgende ressurser er tilgjengelige over hele landet.