Hva er en praksiskandidat?

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

Krav til praksiskandidat: 

  • Bestå teorieksamen
  • Betale prøveavgift
  • Dokumentere praksis i faget
  • Yrkessjåførfaget, logistikkfaget og kran- og løfteoperasjonsfaget krever tilleggs sertifiseringer 

Søknadsskjema for praktisk prøve

Praksiskandidaten må selv skaffe prøvested og dekke eventuelle kostnader. 

Lurer du på hvordan en fag-/svenneprøve fungerer?  Mer informasjon om fag- eller svenneprøven

Krav til praksis og dokumentasjon

Fag med tilleggskrav

Teori og eksamen

Fag- /svenneprøven