Forslag til lærebøker for studiekompetanse

Eksamen gjennomføres etter læreplanen i faget. Skolene kan bruke ulike bøker i sin undervisning. Det er derfor foreslått flere alternative bøker på listen under. NB! Vær klar over at en lærebok ikke nødvendigvis dekker hele læreplanen, og at det kan være nødvendig med tilleggslitteratur.
Velg fag


Endre svaret
Fellesfag

Endre svaret
Andre fellesfag

Geografi (GEO1003)

Geografi. Cappelen Damm

Kompass. Gyldendal

Matematikk 1T (MAT1021)

Matematikk 1T. Aschehoug                         

Sinus 1T. Cappelen Damm    

Matematikk S1 (REA3060)

Sinus S1. Cappelen Damm

Matematikk S1. Aschehoug

Programfag

Endre svaret
Språk, samfunnsfag, økonomi

Engelsk 1 (SPR3029/3030)

Interactions 1. Cappelen Damm    

Sosiologi og sosialantropologi (SAM3054)

Sosio. Cappelen Damm

Psykologi 1 (SAM3072)

Psykologi 1. Cappelen Damm

Sosialkunnskap (SAM3051)

Samspill. Cappelen Damm

Rettslære 1 (SAM3057)

Juss og samfunn. Cappelen Damm

Politikk og menneskerettigheter (SAM3055)

Demos. Cappelen Damm

Medie- og informasjonskunnskap 1 (SAM3048)

Mediemøter 1. Aschehoug

Sosialkunnskap (SAM3051)

Fokus Sosialkunnskap. Aschehoug

Markedsføring og ledelse 1 (SAM3045)

Visjon 1. Cappelen Damm

Historie og filosofi 1 (SAM3042)

Historie og filosofi 1. Cappelen Damm

Samfunnsøkonomi 1 (SAM3060)

Pareto 1. Cappelen Damm

Realfag

Biologi 1 (REA3035)        

Bios 1. Cappelen Damm

Bi 1. Gyldendal

Biologi 2 (REA3002/ REA3003)        

Bios 2. Cappelen Damm

Bi 2. Gyldendal

Fysikk 1 (REA3038)

Ergo Fysikk 1. Aschehoug

Fysikk 2 (REA3005/ REA3006)

Ergo Fysikk 2. Aschehoug

Kjemi 1 (REA3045)

Kjemien stemmer (grunnbok). Cappelen Damm                

Kjemien stemmer (studiebok). Cappelen Damm

Aqua Kjemi 1 (studiebok). Gyldendal

Aqua Kjemi 1 (grunnbok). Gyldendal

Kjemi 2 (REA3012/ REA3013)

Aqua Kjemi 2 (studiebok). Gyldendal

Aqua Kjemi 2 (grunnbok). Gyldendal

Matematikk R1 (REA3056)

Matematikk R1. Aschehoug

Sinus R1. Cappelen Damm

Matematikk R2 (REA3024)

Matematikk R2. Aschehoug

Sinus R2. Cappelen Damm

Geofag 1 (REA3042)

Terra mater. Aschehoug

Geofag 2 (REA3009 /REA3010)

Terra nostra. Aschehoug

Norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnskunnskap og historie

Engelsk (ENG1007/ ENG1008)

Citizens SF. Cappelen Damm                

E1 (smartbok). Gyldendal

Targets. Aschehoug

Matematikk 1P (MAT1019)

Matematikk 1P. Aschehoug                         

Sinus 1P. Cappelen Damm                

Matematikk 2P (MAT1023)

Matematikk 2P. Aschehoug

Naturfag (NAT1007)

Senit SF. Gyldendal                            

Naturfag ST Unibok. Aschehoug

Samfunnskunnskap (SAK1001)

Fokus Samfunnsk.  Aschehoug                         

Delta. Cappelen Damm    

Norsk (NOR1211/ NOR1212/ NOR1213)

Panorama Vg3. Gyldendal                            

Historie (HIS1003)

Historie vg3 - påbygging. Cappelen Damm    

23/5 Norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnskunnskap og historie

Fyller du 23 år eller mer det året du skal søke om opptak, kan du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen.

For å få generell studiekompetanse med 23/5-regelen må du oppfylle tre vilkår:

  • Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak.
  • Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene.
  • Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Engelsk (ENG1007/ ENG1008)

Citizens SF. Cappelen Damm                

E1 (smartbok). Gyldendal

Targets. Aschehoug

Matematikk 1P (MAT1019)

Matematikk 1P. Aschehoug                         

Sinus 1P. Cappelen Damm                

Matematikk 2P (MAT1023)

Matematikk 2P. Aschehoug

Naturfag (NAT1007)

Senit SF. Gyldendal                            

Naturfag ST Unibok. Aschehoug

Samfunnskunnskap (SAK1001)

Fokus Samfunnsk.  Aschehoug                         

Delta. Cappelen Damm    

Norsk (NOR1211/ NOR1212/ NOR1213)

Panorama Vg3. Gyldendal                            

Historie (HIS1003)

Historie vg3 - påbygging. Cappelen Damm           

Velg et av alternativene ovenfor
Til toppen