Midler til næringsutvikling i landbruket  

Dronebilde av traktor i en åker - Klikk for stort bildeRogaland fylkeskommune etterlyser gode prosjekter i landbruket som kan søke støtte til rekruttering og kompetanseheving eller regionale tilretteleggingstiltak. 

 – Vi håper på mange søknader fra gode prosjekter til begge tilskuddsordningene. Landbruket er en viktig næring for Rogaland og nå som koronapandemien forhåpentligvis er lagt bak oss, kan det mobiliseres til aktivitet igjen. De to siste årene har det vært mindre pågang for tilskuddsordningene, men vi håper det nå vil snu, sier Heidi Skifjell, fagkoordinator i næringsseksjonen i Rogaland fylkeskommune.  

To tilskuddsordninger 

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midlene) skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke bærekraftig verdiskaping i landbruket. Kommuner, lag og organisasjoner i landbruket, næringshager og andre er målgruppe for denne tilskuddsordningen og prosjekter kan støttes med inntil 300 000 kroner. Den økonomiske rammen for denne tilskuddsordningen er 3,4 millioner kroner.

Søknadsfristen er 13.april. 

Les mer om regionale tilretteleggingstiltak i landbruket  

Tilskuddsordningen til rekruttering og kompetanseheving (RK-midlene) i landbruket støtter ulike rekrutteringstiltak, kompetanse- og omdømmetiltak i landbruket. Det kan søkes om inntil 100 000 kroner og årets totale økonomiske ramme for denne tilskuddsordningen er på totalt en million kroner.

RK-midlene har løpende søknadsfrist til alle midlene er tildelt.  

Les mer om rekruttering og kompetanseheving i landbruket 

Sju satsingsområder

Regionale tilretteleggingstiltak skal mobilisere til utviklingsarbeid, kompetanseheving, nettverksarbeid og markedstiltak innen  

  • økt bærekraftig matproduksjon 
  • økologisk matproduksjon 
  • klimasmart landbruk og fornybar energi 
  • økt lokal foredling av råvarer fra landbruket (mat og drikke) 
  • landbruksbasert reiseliv 
  • Inn på tunet 
  • skogsproduksjon og bruk av tre

– Disse sju satsingsområder gir virkelig mulighet for et mangfold av søknader, sier Heidi Skifjell. 

Oppdragsbrev Statsbudsjett 2022 fra Landbruks - og matdepartementet ble behandlet i Regional-, kultur og næringsutvalgets møte 3. februar. 

Til toppen