Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Ønsker dere å sette i gang tiltak som utvikler og styrker verdiskaping i landbruket?  

Gjennom tilskuddsordningen regionale tilretteleggingstiltak i landbruket, kan kommuner, lag, organisasjoner og andre søke støtte til prosjekt som bidrar til omstilling og modernisering i landbruket.  

Sjekk kravene under og finn ut om dere kan søke om tilskudd.  

Søknadsfrist

Du kan søke to ganger i året. Søknadsfristene er 28. februar og 18. oktober 2024. 

Søknad fylles ut og sendes inn via søknadsportalen til Regionalforvaltning.  

Søk om Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Formål

Formålet er å støtte prosjekt som legger til rette for regional næringsutvikling, med mål om å utvikle og styrke verdiskaping i landbruket.  Midlene skal gå til prosjekt som bidrar til omstilling og klimasmart utvikling av landbruket, herunder utvikling av gårdens ressursgrunnlag, lokal mat, drikke og reiseliv innenfor de prioriterte satsingsområdene for ordningen i Rogaland. 

Krav, vilkår og vurderingskriterier