Rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midlene)

Har dere et prosjekt som kan styrke landbrukets omdømme eller legger til rette for regional rekruttering og kompetansebygging i landbruket?

Gjennom denne tilskuddsordningen kan kommuner, lag, organisasjoner og andre søke støtte til prosjekt som bidrar til økt verdiskaping og bærekraftig utvikling i landbruket i Rogaland. 

Sjekk kravene under og finn ut om dere kan søke om tilskudd.  

Søknadsfrist

Søknader behandles løpende og må være innsendt innen 15.november 2024.

Søknaden fylles ut og sendes inn via søknadsportalen til Regionalforvaltning.  

Søk tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket

Formål

Midlene skal støtte prosjekt som bidrar til regional næringsutvikling, rekruttering, kompetanseheving og omdømme knytet til landbruket i Rogaland. Med særlig vekt på økt verdiskaping og bærekraftig utvikling. 

Krav, vilkår og vurderingskriterier