Næringsfond støtter vannbussprosjekt

Eigersund kommune går i bresjen for å etablere et regionalt samarbeid som skal etablere vannbuss som infrastruktur i Rogaland. Til dette får de 250 000 kroner i støtte fra Regionalt næringsfond.

Fire personer utenfor fylkesutvalgssalen. Foto - Klikk for stort bildeNæringssjef Mette Fossan og utvalgsleder Inghild Vanglo sammen med ordfører Odd Stangeland og prosjektleder Kjersti Søyland Bye fra Eigersund kommune.

Regionalt næringsfond skal stimulere til næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping i tråd med Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland. Fondets overordnede mål er å være et virkemiddel overfor kommuner og regioner i Rogaland.

Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok 30. mars at følgende tre prosjekter skal få 250 000 kroner hver i støtte fra Regionalt næringsfond: 

Regionalt næringsfond vedtak mars 2023
Søker Prosjekt Tildelt beløp
Eigersund kommune Samarbeidsprosjekt vannbuss 250 000
Klepp kommune Agritech Jæren 250 000
Time kommune Jærsk vekstfond 250 000
  • Eigersund kommune skal utvikle vannbuss som infrastruktur i kommunene. Prosjektet er et samarbeid mellom Eigersund, Stavanger og Haugesund. Kommunene, med Eigersund i spissen, vil derfor utvikle et felles prosjektrammeverk for de aktuelle Rogalands-prosjektene som vil sikre at aktiviteter er koordinert på tvers.
  • Klepp kommune jobber med et hovedprosjekt som skal mobilisere næringslivet, organisasjoner, det offentlige og andre aktører i Rogaland til å etablere en regional innovasjonsklynge innen agritech. Prosjektet fikk også støtte fra næringsfondet til et forprosjekt i 2022. 
  • Time kommune skal videreføre forprosjektet "Jærsk vekstfond" og vil styrke etablering av et lokalt tidlig-fase fond. Fondets ambisjon er å utløse minst 10 millioner kroner i årlig privat kapital i tidlig fase, samt like mye i offentlig støtte. Prosjektet fikk også støtte fra næringsfondet til forprosjekt i 2022.

4,4 millioner i 2023

Regionalt næringsfond har en økonomisk ramme på 4,4 millioner kroner i 2023. Fondet har løpende søknadsfrist. Søknder på inntil 100 000 kroner behandles administrativt, mens søknader over 100 000 kroner behandles i fondsstyret som er Regional-, kultur- og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune. 

Med vedtaket i RKNU 30. mars er det så langt i 2023 bevilget drøyt 1,9 millioner kroner. Det gjenstår dermed nær 2,5 millioner kroner for inneværende år. 

Tildelt støtte så langt i 2023

Disse har fått støtte fra Regionalt næringsfond i Rogaland så langt i 2023:

Regionalt næringsfond 2023 - oppdateres
Søker Prosjekt Kommune/region Tildelt beløp
Medvind 24 Næringshage Næringsutvikling og kompetansesatsing i Vindafjord Vindafjord 250 000
Gjesdal Kulturskole Kokkekunst Gjesdal Kulturskole Gjesdal 94 000
Ryfylkealliansen Ryfylke i alle kanalar Ryfylke 250 000
Eigersund Næring og havn KF Dalanemodellen år 3 Dalane 100 000
Gladmat AS Gjennomføring av Gladmatskolen 2023.2025 Rogaland 70 000
Gladmat AS Gjennomføring av speed-date mellom kokk og produsent Rogaland 81 000
Stavangerregionen Havn IKS Bærekraftig sjømateksport tar sjøveien «Sjøveien Vestlandet» Rogaland 100 000
Utsira kommune Kartlegge mulighetsrommet – Norges første kystnære havvindkommune Utsira 100 000
Rogaland urban Seminar om massehåndtering Rogaland 30 000
Medvind 24 Næringshage Tømmerkai Vindafjord Vindafjord 100 000
Eigersund kommune Samarbeidsprosjekt vannbuss Eigersund, Stavanger, Haugesund 250 000
Klepp kommune Agritech Jæren Jæren 250 000
Time kommune Jærsk vekstfond Jæren 250 000
Totalt per 31. mars 2023 1 924 000