8,6 millioner til kultur, idrett og frivillighet

8,6 millioner kroner er tildelt frivillige organisasjoner, festivaler, internasjonale idrettsarrangementer, allment kulturarbeid og bibliotekutvikling.

Tre barn med bøker. Foto - Klikk for stort bilde Asle Haukland

Regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU) vedtok 2. februar årets tildeling av støtte til følgende fem tilskuddsordninger:

  • festivaler (en million kroner)
  • allment kulturarbeid, første runde (1 715 000)
  • bibliotekutvikling (700 000)
  • regionale frivillige organisasjoner (4,7 millioner kroner)
  • internasjonale idrettsarrangement (500 000)

Klikk på de blå feltene under for å se oversikt over hvem som har fått tildelt støtte i hver av de fem kategoriene.

Festivalstøtte

Gjennom festivalstøtten skal Rogaland fylkeskommune bidra til et mangfold av kulturfestivaler i hele Rogaland.

Fylkeskommunalt tilskudd til festivaler kan gis til kommuner, institusjoner og andre søkere. Det gis kun støtte til aktører med bosted i eller med nær tilknytning til fylket.

Les mer om tilskuddsordningen til festivaler i Rogaland

Allment kulturarbeid

Fylkeskommunalt tilskudd til allment kulturarbeid kan gis til kommuner, institusjoner og andre søkere. Det gis kun støtte til aktører med bosted i eller med nær tilknytning til fylket. Tilskuddsordningen skal bidra til at det skapes tiltak og prosjekter av høy kvalitet, som kommer kulturlivet og publikum i Rogaland til gode. Tilskuddsberettigede tiltak må omfatte hele eller store deler av fylket eller være lokale tiltak som det er av vesentlig regional interesse å få gjennomført. 

Les mer om tilskuddsordningen for allment kulturarbeid i Rogaland

Bibliotekutvikling

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle tjenestetilbudet i de kommunale folkebibliotekene i Rogaland. Folkebibliotek kan søke om støtte. Andre bibliotek kan søke til tiltak i samarbeid med folkebibliotek.

Les mer om tilskuddsordningen for bibliotekutvikling i Rogaland

Regionale frivillige organisasjoner innen kulturfeltet

Rammen for tilskuddordningen regionale frivillige organisasjoner ble styrket med 200 000 kroner i budsjett for 2023.

Regionale frivillige organisasjoner skal ha gode og forutsigbare rammevilkår. Det frivillige organisasjonslivet skal væra tilgjengelig for alle, preget av mangfald og kunne arbeide fritt og selvstendig.

Organisasjonen må ha minimum 100 betalende medlemmer, enten fordelt i 12 kommuner eller med lokallag i minst fire kommuner i Rogaland for å få tilskudd. 

Les mer om tilskuddsordningen regionale frivillige organisasjoner innen kulturfeltet

Internasjonale idrettsarrangementer

Rogaland fylkeskommunen ønsker å bidra til at det arrangeres internasjonale idrettsarrangementer i fylket.

Denne type kulturarrangement vil sette Rogaland ytterligere på det nasjonale og internasjonale idrettskartet, og har store muligheter for å skape gode synergier på tvers av næringer i regionen.

Les mer om tilskuddsordningen for internasjonale idrettsarrangementer