Bibliotekutvikling

Utvikle tjenestetilbudet i de kommunale folkebibliotekene i Rogaland. Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle tjenestetilbudet i de kommunale folkebibliotekene i Rogaland.

Søknadsfrist: 1. desember hvert år

Søk tilskudd til bibliotekutvikling 

Frist for regnskap og rapport: senest 3 måneder etter gjennomført tiltak.
Saksnummer er påkrevd ved rapportering. Dette finner du i tildelingsbrevet for tilskuddet eller ved å ta kontakt med fylkesbiblioteket.

Artikkelliste