Resultater fylkestingsvalget 2023

Du finner resultater fra fylkestingsvalget med partifordeling, mandater og protokoller på valg.no.

Se valgresultatene for Rogaland

Til toppen