Fylkestingsvalg 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 11. september 2023.

Du velger representanter til fylkestinget. Det betyr at du og din stemme bidrar til å bestemme hvem som blir representert i fylkestinget.

Fylkestingsvalget holdes sammen med kommunestyrevalget, og det er valg hvert fjerde år.

Hvem kan jeg stemme på?

Det skal velges 47 representanter til fylkestinget i Rogaland. Du er med å bestemme hvem dette blir. Det gjør du ved å velge en blå stemmeseddel (liste) – som får din stemme. 

Hvordan stemme?

Du må stemme i den kommunen du er manntallsført i. Du er manntallsført i den kommunen som du, per 30. juni i valgåret, er folkeregistrert bosatt i.

Husk to stemmesedler – en til kommunestyret og en til fylkestinget.

Les mer om hvordan du stemmer

Valglokaler

Les mer om hvor du kan stemme i din kommune

Du kan forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme ved fylkestingsvalg. Dette kalles tidlig forhåndsstemmegiving. Det er et tilbud som skal sikre at alle velgerne som ønsker, skal få muligheten til å stemme.

Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du ønsker. Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen dersom du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Forhåndsstemming åpner 10. august 2023 og varer til siste fredag før valgdagen.

Les mer om hvor du kan forhåndsstemme 

Har du stemmerett?

I Norge kan du stemme fra du er 18 år.

Du har stemmerett dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret. Du er, eller har vært registrert bosatt i Norge.
  • Du er statsborger i andre nordiske land (Danmark, Island, Finland eller Sverige, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og er registrert bosatt i Norge siden senest 30. juni i valgåret.
  • Du er utenlands statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. 

Vil du vite mer?

Les mer på valg.no