Skolevalg 2023

Skolevalg er en form for prøvevalg som holdes ved videregående skoler i forbindelse med stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. I september 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg.

Skolevalg, skoledebatter og valgtorg gir elevene en opplevelse av å være en aktiv medborger i et demokrati, og en praktisk innføring i demokratigrunnlaget. Skolevalget er en del av skolenes oppdrag for å fremme demokrati og medborgerskap, og oppfyller kompetansemål i læreplanen.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om skolevalget 2023

Demokratiuke på videregående skoler

Det er ønskelig at alle videregående skoler arrangerer demokratiuke for elevene før valget. Opplegget på skolene vil kunne utformes i samarbeid med stiftelsen KÅKÅ Kverulantkatedralen. Målet med en demokratiuke er å arbeide med demokratiutvikling og å lære elevene om kritisk tenkning og øke valgdeltakelsen.

Digital læringsressurs for videregående skoler

Stiftelsen KÅKÅ Kverulantkatedralen skal produsere digital læringsressurs i løpet av sommeren. Den digitale læringsressursen skal brukes i klasserommet til å engasjere elever om demokratiet, og skal være et nyttig verktøy opp mot årets lokalvalg spesielt, men i undervisningen gjennom hele året generelt. Den digitale læringsressursen er delt inn i fire ulike temaer, og blir sendt ut med forslag til aktiviteter knyttet til hvert tema, basert på en dobbelttime av varighet på totalt 90 minutter.

Mer informasjon vil bli sendt ut til alle videregående skoler før lærerne møtes til skolestart i midten av august.