Stille til valg i Rogaland

Privatpersoner som ønsker å stille til valg, må stå på et listeforslag. De kan enten stille for et eksisterende parti eller de kan opprette sitt eget listeforslag. Hvem som helst kan opprette listeforslag, men de må oppfylle visse krav for å kunne godkjennes for å stille til valg.

Listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved fylkestingsvalget 2023 må ha levert listeforslag til valgstyret i Rogaland fylkeskommune innen 31. mars 2023 klokken 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet valgstyret i fylkeskommunen. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. 

Elektroniske listeforslag

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget.

Les mer om å sende inn listeforslag elektronisk på valg.no

Listeforslag på papir

Les mer om å sende inn listeforslag på papir på valg.no

Lever listeforslag for Rogaland

Listeforslagene kan leveres direkte til fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffsgate 1, 4010 Stavanger ved Vera-Britt Sommer.

Innleveringsfrist: 31. mars 2023 klokken 12.00.

Listeforslagene kan også sendes i posten til fylkesvalgstyret i Rogaland ved Vera-Britt Sommer, Postboks 130, 4001 Stavanger. Posten må da har kommet frem til fylkeskommunen 31. mars 2023 klokken 12.00.