Fylkesvalgstyret

Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven.

Fylkesvalgstyret godkjenner partiers og gruppers forslag til valglister, og sørger for trykking av stemmesedler til fylkestingsvalg og stortingsvalg. Listene blir distribuert til kommuner og partier og grupper som stiller liste ved valget.

Fylkesvalgstyret kontrollerer gjennomføringen av fylkestingsvalg og stortingsvalg i kommunene, og foretar endelig valgoppgjør ved fylkestingsvalg. Fylkesvalgstyret fordeler distriktsmandatene ved stortingsvalg.

Postadresse

Rogaland fylkeskommune ved fylkesvalgstyret,
Postboks 130, 
4001 Stavanger