Ungdommens fylkesråd

Gruppebilde av Ungdommens fylkesråd i Rogaland 2022-2023 - Klikk for stort bildeUngdommens fylkesråd i Rogaland 2022-2023

Ungdommens fylkesråd er et rådgivende høringsorgan for Rogaland fylkeskommune og skal gi ungdommen mulighet til å uttale seg i fylkeskommunale saker som er av stor betydning for ungdom i alle deler av fylket.

Ungdommens fylkesråd (UFR) skal være et talerør for ungdom i Rogaland og skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i hele fylket i alle saker som gjelder dem. Rådets formål er å gi ungdom reell mulighet til påvirkning i fylkeskommunale saker, fremme ungdommens samfunnsengasjement og skape et godt og trygt debattklima rundt saker som angår ungdom i Rogaland.

Innstilling og valg

Kommuneloven sier at alle fylkeskommuner og kommuner skal ha egne ungdomsråd. I tillegg stiller loven krav til hvordan oppnevning skal skje og at medlemmene i rådet skal får utbetalt godtgjørelse slik andre folkevalgte får. Loven sidestiller ungdomsrådet med fylkesrådet for funksjonshemmede og eldrerådet. 

Ungdommens fylkesråd skal være partipolitisk uavhengig. 

Ungdomsrådene i alle rogalandskommunene blir invitert til å nominere kandidater til ungdommens fylkesråd (UFR). Kandidatene sender inn søknad som behandles av valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller kandidater til valg ved ungdomskonferansen i november. Resultatet fra valget blir så sendt til fylkestinget som utnevner rådet. Ungdommens fylkesråd blir utnevnt på fylkestingsmøtet i desember og har virketid på ett år.

Veileder for ungdomsråd står det blant annet om rettigheter og plikter til rådsmedlemmene og rett til fri fra skolen. Her omtales også møteplikten som følger av kommuneloven §8-1 første ledd.

Representantene i ungdommens fylkesråd 2023

 • Martin Nese Johnsen, Klepp, Jæren, 18 år (leder)
 • Sumeja Ohran, Sandnes, Nord Jæren, 16 år (nestleder)
 • Emma Håland, Tysvær, Haugalandet, 17 år
 • Linde Espeland, Sauda, Ryfylke, 17 år
 • Emilie Holum, Lund, Dalane, 18 år
 • Sunniva Ovidia Sandsmark, Klepp, 16 år
 • Trond Tollefsen, Eigersund, Dalane, 16 år
 • Ingeborg Solbakke Andersen, Klepp, Jæren, 15 år
 • David Tural Mousavi, Sola, Nord Jæren, 16 år  

Vararepresentanter:

 1. Tarjei Oftedal, Gjesdal, 14 år (1. vara)
 2. Solveig Erga, Time, Jæren, 16 år (2. vara)
 3. Anna Larsen Serigstad, Time, Jæren, 16 år (3. vara) 

Møteplan for ungdommens fylkesråd:

 • 27. januar
 • 23. mars
 • 22. mai
 • 1. september
 • 21. september
 • 10. november
 • 14. desember

Vil du bli med i ungdommens fylkesråd 2024?

Les mer om hvordan du kan bli med i ungdommens fylkesråd

Vedtekter og handlingsprogram

Se vedtekter for Ungdommens fylkesråd

Se Ungdommens fylkesråds handlingsprogram for 2023.

Ungdomsmidler

Ungdommens fylkesråd skal fordele 100 000 kroner til prosjekter og aktiviteter for ungdommer i Rogaland. Søknadsfrist er 30. april.

Les mer om søknad til ungdomsmidler

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe? Ta kontakt!

 

Martin Nese Johnsen, ungdommens fylkesordfører - Klikk for stort bildeMartin Nese Johnsen

    

 

Martin Nese Johnsen

Ungdommens fylkesordfører 2023

E-post: martin.n.jo@icloud.com

Mobil:  91 58 52 51

 

Sumeja Ohran, ungdommens fylkesvaraordfører - Klikk for stort bildeSumeja Ohran

  

 

Sumeja Ohran

Ungdommens fylkesvaraordfører 2023

E-post:  sumejaohran@gmail.com

Mobil:  40 14 06 05

Mentorer (oppnevnt av Rogaland fylkesting):

Jonas Andersen Sayed (KrF)
Mobil: 46 96 15 90
E-post: jonas.andersen.sayed@rogfk.no

Anne Marie Lund (H)
Mobil: 41 01 12 72
E-post: anne.marie.lund@rogfk.no