Ungdommens fylkesråd

Ungdommens fylkesrådUngdommens fylkesråd er et rådgivende høringsorgan for Rogaland fylkeskommune og skal gi ungdommen mulighet til å uttale seg i fylkeskommunale saker som er av stor betydning for ungdom i alle deler av fylket.

Ungdommens fylkesråd (UFR) skal være et talerør for ungdom i Rogaland og skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i hele fylket i alle saker som gjelder dem. Rådets formål er å gi ungdom reell mulighet til påvirkning i fylkeskommunale saker, fremme ungdommens samfunnsengasjement og skape et godt og trygt debattklima rundt saker som angår ungdom i Rogaland.

Partipolitisk uavhengig

Den nye kommuneloven sier at alle fylkeskommuner og kommuner skal ha egne ungdomsråd. I tillegg stiller loven krav til hvordan oppnevning skal skje og at medlemmene i rådet skal får utbetalt godtgjørelse slik andre folkevalgte får. Loven sidestiller ungdomsrådet med fylkesrådet for funksjonshemmede og eldrerådet. 

Ungdommens fylkesråd skal være partipolitisk uavhengig. 

Ungdomsrådene i alle rogalandskommunene har blitt invitert til å nominere kandidater til ungdommens fylkesråd (UFR). En valgkomite innstilte direkte til fylkestinget som utnevnte rådet. Ungdommens fylkesråd ble utnevnt på fylkestingsmøtet i desember 2020 og har virketid på ett år.

Veileder for ungdomsråd står det blant annet om rettighet og plikter til rådsmedlemmene og rett til fri fra skolen. Her omtales også møteplikten som følger av kommuneloven §8-1 første ledd.

Representantene i ungdommens fylkesråd

 • Solveig Vik fra Haugesund/Haugalandet, leder
 • Trym Talgø Olsen fra Eigersund/Dalane, nestleder
 • Håvard Sømme fra Gjesdal/Sør-Jæren
 • Linde Espeland fra Sauda/Ryfylke
 • Daniel Pedersen Gjeitanger fra Sandnes/Nord-Jæren
 • Maria Kydland Bergeland fra Bjerkreim/Dalane
 • Håvard Handeland fra Sauda/Ryfylke
 • Maria Førsvoll fra Randaberg/Nord-Jæren
 • Edith Marie Hundsnes fra Tysvær/Haugalande

Vararepresentanter:

 1. Emilie Holum fra Lund/Dalane
 2. Ghazi Alannan fra Time/Jæren
 3. Julie Lendengen Mæhle fra Strand/Ryfylke
 4. Trond Tollefsen fra Eigersund/Dalane

Møteplan for ungdommens fylkesråd 2021:

 • 7. januar
 • 29. januar
 • 18. mars
 • 19. mai
 • 4. og 5. juni
 • 3. september
 • 29. september
 • 12. og 13. november
 • 16. desember

Vil du bli med i ungdommens fylkesråd 2022?

Informasjon om søknad

Ungdomskonferansen 2021

Les mer om ungdomskonferansen 2021

Vedtekter

Vedtekter Ungdommens fylkesråd (DOCX, 39 kB)

Handlingsprogam

Handlingsprogram for Ungdommens fylkesråd 2021 (PDF, 108 kB)

 

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe? Ta kontakt!

Solveig Vik ungdommens fylkesordfører - Klikk for stort bilde 

Solveig Vik

Ungdommens fylkesordfører

E-post: sol.vik@hotmail.com

Mobil: 481 04 514

  

Trym Talgø Olsen

Ungdommens fylkesvaraordfører

E-post: olsentrym9@gmail.com 

Mobil: 464 27 692

Mentorer (oppnevnt av Rogaland fylkesting):

Jonas Andersen Sayed (KrF)
Mobil: 469 61 590
E-post: jonas.andersen.sayed@rogfk.no

Anne Marie Lund (H)
Mobil: 410 11 272
E-post: anne.marie.lund@rogfk.no

 

Til toppen