Tips til søknad

Vil du søke om å bli medlem i ungdommens fylkesråd?

Søknadsfrist: 19. oktober 2023

Hva må søknaden inneholde?

  • Navn
  • Alder (fødselsdag)
  • Hjemkommune
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Skole og studieprogram (evt lærling)

Noen spørsmål som det kan være relevante å svare på:

  • Hva brenner du for? Interesser
  • Hva vil du gjøre for å jobbe for ungdommen i Rogaland?
  • Hvilke erfaringer har du fra ungdomsmedvirkning tidligere? (f.eks. ungdomsråd)
  • Beskriv deg selv med tre ord

Hvem skal ha søknaden?

Søknaden sendes på e-post til Eivind Kolnes: eivind.kolnes@rogfk.no.

Vi tar kontakt med deg etter søknadsfristen har gått ut og innkaller deg til intervju. Valgkomiteen vil så komme med en innstilling og valget gjennomføres på høstens ungdomskonferansen.