Ungdomsmidler

Ungdommens fylkesråd skal fordele 100 000 kroner til prosjekter og aktiviteter for ungdommer i Rogaland.

Rogaland fylkesting har gitt ungdommens fylkesråd (UFR) 100 000 kroner til fordeling til prosjekter og aktiviteter med ungdom som målgruppe.

Søknadsfristen er 30. april 2024.

Ungdommens fylkesråd er en naturlig del av den politiske behandlingen i fylkeskommunen, og ungdommen behandler mange saker som også fylkestinget og fylkesutvalget skal behandle. 

Ungdommens fylkesråd vil bidra til gjennomføring av prosjekter og aktiviteter for ungdom i Rogaland. Tiltakene skal være forankret i Ungdommens fylkesråds handlingsprogram og må gjennomføres innen utgangen av november. Prosjektet eller arrangementet må være rettet mot ungdom generelt og ha regional interesse med målgruppe på minst tre kommuner og ungdommer i aldersgruppen fra 10. klasse til 20 år. 

Midlene vil bli fordelt i ungdommens fylkesråds møte 24. mai 2024.

Retningslinjer for ungdomsmidler  

Søknader sendes på e-post til Rogaland fylkeskommune på firmapost@rogfk.no – merket "Ungdomsmidler".

Informasjon om Ungdommens fylkesråd