Ungdommens fylkesråd

Ungdommens fylkesråd 2022 - Klikk for stort bildeUngdommens fylkesråd 2022

Ungdommens fylkesråd er et rådgivende høringsorgan for Rogaland fylkeskommune og skal gi ungdommen mulighet til å uttale seg i fylkeskommunale saker som er av stor betydning for ungdom i alle deler av fylket.

Ungdommens fylkesråd (UFR) skal være et talerør for ungdom i Rogaland og skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i hele fylket i alle saker som gjelder dem. Rådets formål er å gi ungdom reell mulighet til påvirkning i fylkeskommunale saker, fremme ungdommens samfunnsengasjement og skape et godt og trygt debattklima rundt saker som angår ungdom i Rogaland.

Innstilling og valg

Kommuneloven sier at alle fylkeskommuner og kommuner skal ha egne ungdomsråd. I tillegg stiller loven krav til hvordan oppnevning skal skje og at medlemmene i rådet skal får utbetalt godtgjørelse slik andre folkevalgte får. Loven sidestiller ungdomsrådet med fylkesrådet for funksjonshemmede og eldrerådet. 

Ungdommens fylkesråd skal være partipolitisk uavhengig. 

Ungdomsrådene i alle rogalandskommunene blir invitert til å nominere kandidater til ungdommens fylkesråd (UFR). Kandidatene sender inn søknad som behandles av valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller kandidater til valg ved ungdomskonferansen i november. Resultatet fra valget blir så sendt til fylkestinget som utnevner rådet. Ungdommens fylkesråd blir utnevnt på fylkestingsmøtet i desember og har virketid på ett år.

Veileder for ungdomsråd står det blant annet om rettigheter og plikter til rådsmedlemmene og rett til fri fra skolen. Her omtales også møteplikten som følger av kommuneloven §8-1 første ledd.

Representantene i ungdommens fylkesråd 2022

 • Solveig Vik fra Haugesund/Haugalandet (leder)
 • Håvard Handeland fra Sauda/Ryfylke (nestleder)
 • Erik Fjeldheim fra Vindafjord/Haugalandet
 • Linde Espeland fra Sauda/Ryfylke
 • Sumeja Ohran fra Sandnes/Nord-Jæren
 • Emilie Holum fra Lund/Dalane
 • Martin Nese Johnsen fra Klepp/Jæren
 • Ida Heggen Saltveit, Haugesund/Haugalandet
 • Trond Tollefsen, Eigersund/Dalane

Vararepresentanter:

 1. Thea Høivik, Gjesdal/Jæren
 2. Ingeborg Solbakke Andersen, Klepp/Jæren
 3. Sunniva Sandsmark, Klepp/Jæren
 4. Karoline Lea Andreassen, Kvitsøy/Nord-Jæren

Møteplan for ungdommens fylkesråd:

 • 11. januar
 • 28. januar
 • 17. mars
 • 30. mai
 • 30. september
 • 11. november
 • 15. desember

Vil du bli med i ungdommens fylkesråd 2023?

Les mer om hvordan du kan bli med i ungdommens fylkesråd

Vedtekter og handlingsprogram

Se vedtekter for Ungdommens fylkesråd

Se handlingsprogrammet for Ungdommens fylkesråd 2022

Ungdomsmidler

Ungdommens fylkesråd skal fordele 100 000 kroner til prosjekter og aktiviteter for ungdommer i Rogaland.

Les mer om søknad til ungdomsmidler

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe? Ta kontakt!

 

    

Solveig Vik

Ungdommens fylkesordfører 2022

E-post: sol.vik@hotmail.com

Mobil: 48 10 45 14

 

  

Håvard Handeland

Ungdommens fylkesvaraordfører 2022

E-post: havard2508@gmail.com

Mobil: 465 22 775

Mentorer (oppnevnt av Rogaland fylkesting):

Jonas Andersen Sayed (KrF)
Mobil: 46 96 15 90
E-post: jonas.andersen.sayed@rogfk.no

Anne Marie Lund (H)
Mobil: 41 01 12 72
E-post: anne.marie.lund@rogfk.no

Til toppen