Fagbrev på jobbordningen - for deg som allerede er i et arbeidsforhold

Fagbrev på jobb ordningen er en alternativ vei til fag- og svennebrev for voksne som er i et arbeidsforhold. Dette er en mulighet for å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

I tidsrommet 10. juni til ut september vil ikke fagbrev på jobbkontrakter bli prioritert. I denne perioden er vi ikke fulltallige, og vi må prioritere mengden av kontrakter for ordinære elever.

Hvis det likevel er veldig hast, så ta kontakt med Ståle Østrem mob.97649480, eller epost: stale.ostrem@rogfk.no.

Forutsetninger for å benytte ordningen

 • Kandidaten må dokumentere minimum 12 måneders praksis i faget, i 80% stilling eller mer. En lavere deltidsstilling regnes om til en heltidsstilling.
 • Kandidaten må være i et arbeidsforhold i minst 50 prosent stilling i en godkjent lærebedrift.
 • Kandidaten er voksen og ufaglært i faget. Unntaksvis kan personer under 25 år, normalt uten ungdomsrett, inngå slike kontrakter.
 • Kandidaten må ha fullført grunnskole eller tilsvarende. I fagbrev på jobb ordningen er det ikke krav om fellesfagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving fra videregående opplæring.

Dersom kandidaten har mer enn 48.mnd praksis, så skal kandidaten sikte mot praksiskandidatordningen.

Hvis kandidaten har arbeidsavtale med en bedrift som ikke er en godkjent lærebedrift, så kan bedriften søke om godkjenning.
 

Kontraktstidens lengde

Samlet krav til praksis og opplæring tar utgangspunkt fagets opplæringstid. For de fleste fag vil det si fire år (48mnd.) i heltidsstilling. Relevant praksis og videregående skolegang kan gi kortere læretid. Minste kontraktstid er likevel på 12 måneder.

Det er også mulighet for å bli realkompetansevurdert i fagbrev på jobb ordningen. Realkompetansevurdering kan gi kortere læretid.
 

Hvordan komme i gang?

 • Fyll ut skjemaet Avtale om fagbrev på jobb (PDF, 246 kB) 
 • Kryss av i skjemaet hvis kandidaten vil søke om realkompetansevurdering. Det er søkeren selv som tar kontakt med voksenopplæringen for å bli realkompetansevurdert for fagbrev på jobb.
   
 • Følgende må legges ved i søknaden:
  • Dokumentasjon på tidligere skolegang, hvis kandidaten ikke har videregående skole fra Rogaland.
  • Dokumentert praksis i faget kandidaten skal ha fagbrev på jobbkontrakt i. Fyll ut dette skjemaet: Arbeidsattest for fagbrev på jobb (PDF, 38 kB) 
  • Arbeidsavtale med bedriften du skal ha fagbrev på jobbkontrakt med.
  • Tilpasset opplæringsplan, evt. intern opplæringsplan som viser at din opplæring i bedriften er sikret.
    
 • Avtale om fagbrev på jobb, samt vedlagte dokumentasjon sendes til Seksjon opplæring i bedrift i eDialog.

 

Teori i løpet av læretiden

Kandidaten må bestå en skriftlig eksamen på Vg3-nivå i løpet av læretiden. I noen fag innen utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon samt elektrofag er det krav om flere eksamener. Oppmelding til vg3 eksamen skjer to ganger pr år; fra 15. januar til 1, februar, og fra 1.- 15. september. Oppmelding til eksamen kan du gjøre her.

Kandidaten er selv ansvarlig for å melde seg opp til Vg3-eksamen. Lærebedriften har ansvar for opplæringen til Vg3-eksamen.

Når eksamen er bestått, kan kandidaten sende oppmelding til fag- eller svenneprøven.
 

Dokumentasjon

Dersom du har bestått fag-/svennebrev i ordningen fagbrev på jobb, kan du få vitnemål hvis du har bestått alle nødvendige fellesfag.  Send e-post til fagopplaering@rogfk.no om du kvalifiserer for vitnemål, og ønsker dette.

 

Tilskudd

Det blir utbetalt basistilskudd 2 til bedriften som har fagbrev på jobb lærling. Tilskuddet skal brukes til opplæring av kandidaten.