Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fag- og svennebrev for voksne som er i et arbeidsforhold. Dette er en mulighet for å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

Det er for tiden lang behandlingstid for søknader om fagbrev på jobb.

Forutsetninger for å benytte ordningen

  • Ordningen er for kandidater som ikke oppfyller dokumentasjonskravet som praksiskandidat. Kandidater som har mer enn fire år i faget, blir henvist til praksiskandidatordningen.
  • Kandidatene er voksne og ufaglærte i faget. Unntaksvis kan personer under 25 år, normalt uten ungdomsrett, inngå slike kontrakter.
  • Bedriften må være godkjent lærebedrift. Slik går bedriften frem for å søke om godkjenning.
  • Kandidaten må ha fullført grunnskole eller tilsvarende.
  • Kandidaten må være i et arbeidsforhold i minst 50 prosent stilling.
  • Kandidaten må dokumentere minimum 12 måneders praksis i faget. Merk at en deltidsstilling regnes om til en heltidsstilling. En stillingsbrøk på 80 prosent godkjennes som heltid.
  • Minste kontraktstid er 12 måneder.
  • Dersom kandidaten er kvalifisert for praksiskandidatordningen, skal denne ordningen benyttes.

Lærebedriften skal lage en intern opplæringsplan for å sikre at alle kompetansemålene i læreplanen blir gjennomgått. 

Hvordan komme i gang?

Kontraktstidens lengde

Samlet krav til praksis og opplæring tar utgangspunkt i lengden på lærefaget. For de fleste fag vil det si fire år i heltidsstilling. 

Relevant praksis, videregående skolegang og eventuelt realkompetansevurdering kan gi kortere læretid. Læretiden må vært minst 12 måneder.

Teori i løpet av læretiden

Kandidaten må i de fleste fag bestå en skriftlig eksamen på Vg3-nivå før bedriften kan sende oppmelding til fag- eller svenneprøven. Du melder deg opp til eksamen via https://privatist.inschool.visma.no/. Dette er den samme eksamen som praksiskandidater må bestå. I noen fag innen teknikk og industriell produksjon samt elektrofag er det krav om flere eksamener.

Kandidaten er selv ansvarlig for å melde seg opp til Vg3-eksamen.

Lærebedriften har ansvar for opplæringen til skriftlig Vg3-eksamen.

Det er ikke krav om fellesfagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving for kandidater med fagbrev på jobb.

Tilskudd

Det blir utbetalt basistilskudd 2 for denne ordningen.  


Kontakt

Seksjon for fag- og yrkesopplæring
Ståle Østrem, mobil 97 64 94 80, epost stale.ostrem@rogfk.no

Til toppen