Oppmelding til prøve

Nærmer det seg slutten på læretiden? Da må du sende inn oppmelding til prøve. Oppmeldingen kan tidligst sendes 8 måneder før læretiden er ferdig.

Slik sender du oppmelding til prøve

 • Oppmelding til prøve sendes elektronisk i Vigobedrift.
 • Hvis det gjelder en lærekandidat må du huske å sende siste oppdaterte og signerte versjon av tilpasset læreplan. 
 • Kryss av for tilrettelegging hvis det er behov. Kandidaten må selv søke om tilrettelegging
 • Du kan sjekke om oppmeldingen er behandlet i Vigobedrift
 • Når oppmeldingen er godkjent sendes den videre til prøvenemnda i faget
 • Prøvenemnda og lærebedriften avtaler tidspunkt for prøven

Slik sender du oppmelding til prøve (PDF, 224 kB)

Lærebedriften sitt ansvar

 • Du kan bli spurt om å lage forslag til oppgave. Det er prøvenemnda som kvalitetssikrer oppgaven til slutt.
 • Lærlingen bør få tid til å forberede seg til fag- eller svenneprøven
 • Det er viktig at lærlingen din ikke blir forstyrret under prøven
 • Du skal tilrettelegge slik at prøven kan gjennomføres i bedriften
 • Det skal utnevnes en tilsynsperson som skal holde lærlingen under oppsyn når prøvenemnda ikke er tilstede

Lærlingen eller lærekandidaten får ikke-bestått prøve

Alle lærlinger og lærekandidater som får ikke-bestått har rett til å klage på resultatet. Fristen for å klage er 3 uker etter mottatt resultat.  Etter denne fristen kan lærlingen meldes opp til 2.gangsprøve. Hvis lærlingen din ønsker å melde seg opp før fristen er ute, må det sendes en skriftlig bekreftelse til oss.

Lærlingen må meldes opp til 2.gangsprøve innen 6 måneder. Etter dette vil lærlingen bli praksiskandidat.