Oppmelding til prøve

Nærmer det seg slutten på læretiden? Da må du sende inn oppmelding til prøve. Oppmeldingen kan tidligst sendes 8 måneder før læretiden er ferdig.

Slik sender du oppmelding til prøve

 • Oppmelding til prøve sendes elektronisk i Vigobedrift, sjekk om læreplanen for faget har tilleggskrav
 • Hvis det gjelder en lærekandidat må du huske å sende siste oppdaterte og signerte versjon av tilpasset læreplan. 
 • Kryss av for tilrettelegging hvis det er behov. Kandidaten må selv søke om tilrettelegging
 • Du kan sjekke om oppmeldingen er behandlet i Vigobedrift
 • Når oppmeldingen er godkjent sendes den videre til prøvenemnda i faget
 • Prøvenemnda og lærebedriften avtaler tidspunkt for prøven

Slik sender du oppmelding til prøve (PDF, 224 kB)

Fag med tilleggskrav 

Logistikkfaget 

Ved oppmelding til fagprøve i LK20 må følgende dokumentasjon lastes opp ved oppmelding til fag-/svenneprøve: 

 • Sertifisert opplæring for truck klasse T1, T2 og T4 

Yrkessjåførfaget 

Ved oppmelding til fagprøve i LK20 må følgende dokumentasjon lastes opp ved oppmelding til fag-/svenneprøve 

 • Dokumentere gyldig yrkessjåførkompetanse i samsvar med yrkessjåførforskriften
 • Kandidater i førerkortklasse C og CE skal i tillegg ha bestått sertifisert opplæring for truck i klasse T1, T2 og T4, og dokumentere gyldig kompetansebevis i henhold til ADR- grunnopplæring 

Kran- og løfteoperasjonsfaget 

Ved oppmelding til fagprøve i LK20 må følgende dokumentasjon lastes opp ved oppmelding til fag-/svenneprøve 

 • Dokumenter bestått opplæring på mobilkran og en annen hovedkran og for truck klasse T4, og lastebilkran, fastmontert hydraulisk kran og bro- og traverskran i henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser om arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring.

Lærebedriften sitt ansvar

 • Du kan bli spurt om å lage forslag til oppgave. Det er prøvenemnda som kvalitetssikrer oppgaven til slutt.
 • Lærlingen bør få tid til å forberede seg til fag- eller svenneprøven
 • Det er viktig at lærlingen din ikke blir forstyrret under prøven
 • Du skal tilrettelegge slik at prøven kan gjennomføres i bedriften
 • Det skal utnevnes en tilsynsperson som skal holde lærlingen under oppsyn når prøvenemnda ikke er tilstede

Lærlingen eller lærekandidaten får ikke-bestått prøve

Alle lærlinger og lærekandidater som får ikke-bestått har rett til å klage på resultatet. Fristen for å klage er 3 uker etter mottatt resultat.  Etter denne fristen kan lærlingen meldes opp til 2.gangsprøve. Hvis lærlingen din ønsker å melde seg opp før fristen er ute, må det sendes en skriftlig bekreftelse til oss.

Lærlingen må meldes opp til 2.gangsprøve innen 6 måneder. Etter dette vil lærlingen bli praksiskandidat.