Tilrettelegging under prøven

Har du behov for tilrettelegging under prøven? Da er det viktig at du sender en søknad til oss i god tid før prøven starter.

Hvordan søke om tilrettelegging? 

Du må huske å sende inn søknad om tilrettelegging i god tid før prøven starter. Søknaden sendes til oss i eDialog og skal inneholde:

Det er viktig at du beskriver tydelig hva du har behov for. Da er det størst sjanse for å du får tilretteleggingen du har behov for.

Hvilken tilrettelegging kan jeg få?

Vi vurderer hvert enkelt tilfelle, men eksempler på tilrettelegging er:

  • Utvidet tid under prøven
  • Skrivehjelp (kan ikke være en fagperson)
  • Prøven tas på kortere dager over lengre tid (innenfor normal tidsramme)

Husk at tilrettelegging under prøven ikke skal gi deg fordeler fremfor andre. Du kan fortsatt prøves i alle kompetansemålene i læreplanen. Hvis du er lærekandidat kan du prøves i alle kompetansemålene som er valgt ut i tilpasset læreplan. 

Til toppen