Tilrettelegging under prøven

Har du behov for tilrettelegging under prøven? Da er det viktig at du sender en søknad til oss i god tid før prøven starter.

Tilrettelegging for kandidater


Hvordan søke om tilrettelegging? 

Du må huske å sende inn søknad om tilrettelegging i god tid før prøven starter. Søknaden sendes til oss i eDialog og skal inneholde:


Hvilken tilrettelegging kan jeg få?

Vi vurderer hvert enkelt tilfelle, men eksempler på tilrettelegging er:

Husk at tilrettelegging under prøven ikke skal gi deg fordeler fremfor andre, men gi deg like forutsetninger til å lykkes. Du kan fortsatt prøves i alle kompetansemålene i læreplanen. Hvis du er lærekandidat kan du prøves i alle kompetansemålene som er valgt ut i tilpasset læreplan.  Les mer om rettigheter for tilrettelegging her:

Forskrift til opplæringslova (§ 3-29 og § 3-58)

Udir.no (§ 3-29 og § 3-58)