Endre og avslutte en kontrakt

Har det oppstått utfordringer som gjør at læreforholdet ikke kan fortsette? Eller er det endringer i læreforholdet? (Opplæringskontor melder på vegne av sine medlemsbedrifter.) 

Endringer i læreforholdet

Som lærebedrift kan du oppdatere kontaktinformasjon i Vigobedrift. Det er viktig at informasjonen er oppdatert til enhver tid. 

Hvis lærlingen er borte fra jobb over en lengre periode skal du alltid melde fra til oss. Vi anbefaler at læretiden forlenges ved langvarig fravær, men lærlingen må være enig i denne endringen.  

Bruk skjemaet for disse endringene: 
- Endring av faglig leder på lærekontrakten 
- Bytte av medlemsbedrift på lærekontrakten 
- Endring av stillingsprosent på lærekontrakten 
- Avbrudd og forskyvning av læretiden 

Melding om endring av lærekontrakt  (PDF, 227 kB)

NB! Send kun ett skjema per forsendelse.

Avslutte læreforholdet

Ta tidlig kontakt med oss hvis det er utfordringer i læreforholdet. Vi kan være med i møter sammen med lærlingen din, eventuelt kontakte PPT eller oppfølgingstjenesten.

Melding/Søknad om heving (PDF, 101 kB)