Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda skal føre tilsyn med opplæring i bedrifter i Rogaland.

Yrkesopplæringsnemnda har også et utviklingsansvar, og skal ta initiativ til å fremme fagopplæring i arbeidslivet.

Yrkesopplæringsnemnda skal være rådgiver for fylkets myndigheter når det gjelder opplæring i fag under opplæringsloven. Dette gjelder opplæring i bedrift eller i skole. Nemnda har også en viktig oppgave med å informere skoleelever om de muligheter som ligger i en fagutdanning.

Yrkesopplæringsnemnda er satt sammen av politikere og representanter fra arbeidslivet.

Folkevalgte medlemmer:                                          

 • Astrid Furumo, Ap (nestleder)
 • Bjørn Sæstad, H
 • Solveig Ege Tengesdal, KrF                                          

Medlemmer fra organisasjonene:

 • Tone Grindland , NHO
 • Reidar Westre, NHO
 • Eirin Kristin Sund, LO (leder)
 • Helge Toftøy-Andersen, LO
 • Frode Ingvaldstad, KS
 • Maiken Hetlelid Jonassen, Spekter
 • Silje Sandven, Virke
 • Margareth Vatne Rønningsen, Utdanningsforbundet
 • Levard Olsen-Hagen, YS          

Lærlingerepresentant:

 • Daniel Gudbrandsen, LO sin ungdomssekretær i Rogaland

Vil du vite mer om yrkesopplæring?

Kontakt fagopplæringen

Les mer om opplæring i bedrift