Lærekandidatordningen - opplæring i deler av læreplanen

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Som lærekandidat tar du sikte på å mestre et begrenset antall kompetansemål.

Når du er lærekandidat er du ansatt i en lærebedrift, og har lønn i opplæringstiden. Etter fullført opplæring og bestått kompetanseprøve, oppnår du grunnkompetanse og får et kompetansebevis.

Hvem kan bli lærekandidat?

Dette kan være for deg:

 • som har hatt spesialundervisning med avvik fra ordinær læreplan.
 • som har manglende karaktergrunnlag fra grunnskole/videregående skole.
 • som har bestått Vg1 og/eller Vg2, men som av ulike årsaker har
 • behov for en tilpasset læreplan i bedrift.

Det er du selv, sammen med dine foresatte, skolen og noen ganger Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som avgjør om du skal bli lærekandidat.

Slik er det å være lærekandidat

Som lærekandidat lærer du faget ditt samtidig som du jobber i en bedrift. Lengden på læretiden varierer ut fra lærefag og skolebakgrunn. Normalt vil tiden i bedrift være 2 år. Som lærekandidat trenger du ikke å ha gjennomført all teori eller ha karakter i alle fag.

Hva er forskjellen på en lærekandidat og en lærling?

Forskjellen på en lærling og en lærekandidat er at lærlingen skal nå alle målene i læreplanen for faget, mens lærekandidaten oppnår deler av planen. Du kan fortsatt få et fag- eller svennebrev som praksiskandidat når du oppfyller kriteriene.

Hvorfor velge lærekandidatordningen?

Som lærekandidat får du:

 • en god overgang fra skole til bedrift.
 • opplæring etter evner og anlegg ved hjelp av en individuell lærekandidatplan.
 • midler til å mestre opplæringssituasjonen.
 • kvalifisert for arbeidslivet.

Slik søker du

Søk læreplass i vigo.no

 1. Søk først i vigo.no
 2. Fyll ut eget søknadsskjema (se link under). Dette skjemaet bør du få hjelp til å fylle ut. Skolens rådgiver eller andre kan hjelpe deg med dette.
  Søknadsskjemaet skal sendes til Rogaland fylkeskommune via e-dialog.
 3. Legg gjerne med vedleggsskjema som er viktig at seksjon opplæring i bedrift trenger for å gi deg kvalifisert opplæring. Her er det viktig at kun nødvendige vedlegg sendes inn. Ta gjerne kontakt dersom du er usikker på hva som skal sendes inn.

Når søknaden er mottatt vil seksjon opplæring i bedrift ta kontakt med skolen eller instansen du søker med, for å lage en god plan for hvordan du skal få læreplass.

Vedleggsskjema søknad til lærekandidatordningen  (PDF, 179 kB)


For deg som allerede er lærekandidat

Vil du vite mer om lærekandidatordningen? Les mer om lærekandidatordningen.