Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater

Gratis kurs for personer som har lang (4-5 år) og allsidig erfaring i et fag og som ønsker å ta fagbrev. Kurset forbereder deg til Vg3-eksamen som er en del av Praksiskandidatordningen. 

Påmelding til kurs 

Frist 9. februar 

 • VIKTIG: Du må også selv melde deg opp til eksamen som privatist.  Det er åpent for påmelding 15. januar - 1. februar. Du finner fagkoden din i oversikten nedenfor. 

Om kurset

 • Gratis, 40-60 timer
 • Gir en innføring i VG3-kompetansemålene, og skriftlige øvelser som forberedelse til skriftlig eksamen.
 • Undervisningen forbereder praksiskandidater på eksamen i nye læreplaner (LK20).
 • Noen kurs er i klasserom på kvelds-/ettermiddagstid, mens andre er heldigitale nettkurs (se oversikt i oversikten nederst). Nettkursene gjennomføres som nettundervisning, oppgaveløsning og veiledning.

Hvem kan søke? 

 • Du må ha 4-5 år allsidig praksis i faget.
 • Du skal melde deg opp til privatisteksamen som praksiskandidat.
 • Du bor i Rogaland.
 • Kurset er en hjelp på veien mot fagbrev som praksiskandidatLes mer om praksiskandidatordningen.

Informasjon 

 • Du må være aktiv i faget og samarbeide med andre (gruppearbeid). 
 • Erfaring med IKT/data er en fordel, spesielt på nettkursene.
 • Du må ha egen PC som du kan bruke på eksamen (digital eksamen).
 • Du må betale en eksamensavgift når du melder deg opp til eksamen. Hvis du har vært oppmeldt til samme eksamen tidligere, vil du ikke få refundert eksamensavgiften. Logg inn og fyll ut skjema for refusjonskrav etter eksamen. 

Eksamen for praksiskandidater 

 • Du må selv melde seg opp til eksamen som privatist. Det er åpent for påmelding 15. januar - 1. februar. Du finner fagkoden din i oversikten nedenfor.  
 • Dersom du har krav på særskilt tilrettelegging, kan du søke om det samtidig som du melder deg opp til eksamen.
 • Les mer om privatisteksamen.

Kurs for våren 2024

Eksamensforberedende kurs vår 2024
Kurs Sted Oppstart Tidspunkt
Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA3103 SOTS (Stavanger) 7. februar Onsdager 17.00-21.00, uke 6-16
Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA3103 Nettkurs (Karmsund) 21. februar Onsdager kl.17-20. Datoer for samlinger: 21.02, 06.03, 20.03, 24.04, 15.05
Helsearbeiderfaget HEA3103 SOTS (Stavanger) 6. februar Tirsdager 17.00-21.00, uke 6-16
Helsearbeiderfaget HEA3103 Bryne Tirsdager
Helsearbeiderfaget HEA3103 Nettkurs (Karmsund) 12. februar Mandager fra kl.11:00- 14:00. Samlinger følgende mandager: 12.02, 26.02, 11.03, 18,03 og 15.04
Industrimekanikerfaget IME3103 Strand Tirsdager
Industrimontørfaget IMO3103 Strand Tirsdager
Yrkessjåførfaget YRK3103 Nettkurs (Sauda) Mandag 29. januar. Mandager kl. 18.30 - 20.30. Varighet 29.01.24 - 20.05.24
Logistikkfaget LOG3103 Nettkurs (Sauda) Mandag 29. januar. Mandager kl. 18.30 - 20.30. Varighet 29.01.24 - 20.05.24
Renholdsoperatørfag ROF3103 Karmsund 30. januar Tirsdager kl. 16.00-19.00

Kontaktperson ved spørsmål om kurs

Teresa Burgos, epost teresa.burgos@rogfk.no