Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater

Gratis kurs for personer som har lang (minst 4-5 år) og allsidig erfaring i et fag og som ønsker å ta fagbrev. Kurset forbereder deg til Vg3-eksamen som er en del av Praksiskandidatordningen. 

Påmelding til kurs 

 • Fristen var 10.september. Du kan ta direkte kontakt med den aktuelle skolen for å høre om de har ledig plass etter fristen (se tabell lenger nede). Dersom du ikke finner faget ditt i tabellen så har vi dessverre ikke noe tilbud i høst (eller det er fullt).
 • VIKTIG: Du må også selv melde deg opp til eksamen som privatist. Det er åpent for påmelding 1-15. september. Du finner fagkoden din i tabellen nedenfor.

Om kurset

 • Gratis, 40-60 timer
 • Gir en innføring i VG3-kompetansemålene, og skriftlige øvelser som forberedelse til skriftlig eksamen.
 • Undervisningen forbereder praksiskandidater på eksamen i nye læreplaner (LK20).
 • Noen kurs er i klasserom på kvelds-/ettermiddagstid, mens andre er heldigitale nettkurs (se oversikt i tabell nederst). Nettkursene gjennomføres som nettundervisning, oppgaveløsning og veiledning.

Hvem kan søke? 

 • Du må kunne dokumentere lang (4-5 år) og allsidig praksis i faget.
 • Du skal melde deg opp til privatisteksamen for praksiskandidateksamen høsten 2023.
 • Du bor i Rogaland.
 • Kurset er en hjelp på veien mot fagbrev som praksiskandidatLes mer om praksiskandidatordningen.

Informasjon 

 • Du må være aktiv i faget og samarbeide med andre (gruppearbeid). 
 • Erfaring med IKT/data er en fordel, spesielt på nettkursene.
 • Du må ha egen PC som du kan bruke på eksamen (digital eksamen).
 • Du må betale en eksamensavgift når du melder deg opp til eksamen (før 15. september). Hvis du ikke har fullført og bestått en videregående utdanning fra før, kan du få dette tilbakebetalt etter eksamen. Fyll ut og send skjema for refusjonskrav etter eksamen. (DOCX, 30 kB) Frist 31. desember. 

Eksamen for praksiskandidater 

 • Du må selv melde seg opp til eksamen som privatist. Det er åpent for påmelding 1-15.september. Du finner fagkoden din i tabellen nedenfor.
 • Dersom du har krav på særskilt tilrettelegging, kan du søke om det samtidig som du melder deg opp til eksamen.
 • Les mer om privatisteksamen.

Kurs for høsten 2023  

Eksamensforberedende kurs høst 2023
Kurs Sted Oppstart Tidspunkt Ansvarlig
Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA3103 SOTS 6. sept. Onsdager kl 17.00-21.00 Torunn Egeland torunn.egeland@skole.rogfk.no
Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA3103 Dalane 18. sept. Mandager kl. 18-21.00 18.09-27.11 Elisabeth Hetland elisabeth.hetland@skole.rogfk.no
Helsearbeiderfaget HEA3103 SOTS 5. sept. Tirsdager kl 17.00-21.00  Torunn Egeland torunn.egeland@skole.rogfk.no
Helsearbeiderfaget HEA3103 Nettkurs (Karmsund) Uke 39 Mandager kl.11.00-14.00 i uke 39, 40, 42 og 44 Kristin Leiknes Nag kristin.leiknes.nag@skole.rogfk.no
Industrimekanikerfaget IME3103 Strand 12. sept Tirsdager kl.18 Kari Førland Lauvsnes kari.forland.lauvsnes@skole.rogfk.no
Industrimontørfaget IMO3103 Strand 12. sept. Tirsdager kl. 18 Kari Førland Lauvsnes kari.forland.lauvsnes@skole.rogfk.no
Renholdsoperatørfag ROF3103 Dalane Uke 37 Samlinger Elisabeth Hetland elisabeth.hetland@skole.rogfk.no
Renholdsoperatørfag ROF3103 Karmsund 19. sept. Samlinger tirsdager kl.16:00-19:00  Kristin Leiknes Nag kristin.leiknes.nag@skole.rogfk.no
Service- og administrasjonsfaget SOA3103 Nettkurs (Dalane) 12. sept. Nettundervisning tirsdager og torsdager kl. 17.00-18.30 Elisabeth Hetland elisabeth.hetland@skole.rogfk.no
Salgsfaget SLG3103 Nettkurs (Strand) 12. sept. Tirsdager 16.00-19.00 Kari Førland Lauvsnes kari.forland.lauvsnes@skole.rogfk.no
Salgsfaget SLG3103 Sauda Uke 37 Kristin Bruknapp kristin.bruknapp@skole.rogfk.no

 

Kontaktperson ved spørsmål om kurs

Ta kontakt med den aktuelle skolen som har kurset (se tabell over).