Tilbudsstruktur for videregående opplæring

Hvert år i desember legger fylkesdirektøren fram forslag til tilbudsstruktur for kommende skoleår. Tilbudsstrukturen beskriver hvilke tilbud elever i videregående opplæring kan søke på, og er en samlet beskrivelse av klasser, retninger og programområder fordelt på skoler og regioner i fylket.

Målet vårt er å ha en struktur som forener den enkelte skoles tilbud og kapasitet med elevtall og tilgjengelige læreplasser, elevenes ønsker og samfunnets og arbeidslivets behov.

Hvordan bestemmes tilbudsstrukturen?

Her beskriver vi de viktigste faktorene som legges til grunn når tilbudsstrukturen skal utformes. Listen er ikke uttømmende.