Nullvisjonen: Alle skal fullføre

Målet er at ingen skal falle ut av videregående opplæring i Rogaland. Det er vår nullvisjon, vedtatt av fylkestinget i 2015.

Arbeidet med å hindre at ungdom faller ut av skole eller læretid er sortert i tre spor, knyttet til:

  • tiltak for å utvikle gode attraktive tilbud slik at alle elever som begynner en yrkesfaglig opplæring får fullføre utdanningen de begynner på
  • tiltak for at elever og lærlinger som ikke fullfører og består skoleår eller læretid får hente inn det de mangler i løpet av opplæringstida
  • tiltak for å styrke elevers og lærlingers psykiske helse og heve kompetansen om psykisk helse i sektoren

Oppfølging av Nullvisjonen

Det er laget en egen plan med konkrete tiltak. Eksempler på tiltak:

  • Vg3 i skole for elever som ikke får læreplass
  • UngInvest Rogaland
  • Sommerskole og høstskole
  • Glidelåsen
  • Flying start
  • Kompetanseløft for kontaktlærere
  • Økt ressurs til sosialrådgivere

Statusrapporter

Fylkesrådmannen legger jevnlig frem en statusrapport for opplæringsutvalget, knyttet til nullvisjonen. Fra 2021 kommer rapporten i Kvalitetsmeldingen.

Statusrapport Nullvisjonen 2020 med opplæringsutvalgets vedtak

Statusrapport Nullvisjonen 2017 med opplæringsutvalgets vedtak (Lenker til dokumentene kommer)