Rammeverk for opplæring

Rammeverket er en beskrivelse av vårt forsvarlige system og den kvalitet som vi ønsker skal prege opplæringen i de videregående skolene i Rogaland.

Rammeverk for opplæring - hoveddokument

Klikk for stort bilde Hvert år tar mer enn 22.000 elever, lærlinger eller lærekandidater del i videregående opplæring i Rogaland. Opplæringen skal formidle kunnskap og kompetanse som er nødvendige forutsetninger for å finne løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Elevene ved de videregående skolene i Rogaland skal oppleve å bli sett, respektert, utfordret og inkludert. Dette innebærer at rogalandskolen må preges av læringsmiljøer som kjennetegnes av gode relasjoner, god klasseledelse, trivsel, faglige utfordringer og god vurderingspraksis.

Rammeverket skal støtte skolene i dette arbeidet. 

Rammeverket gir direkte tilgang til:

  • Lovverk
  • Planer
  • Politiske saker
  • Styringsdokumenter

Rammeverket vektlegger de utfordringene vi ser i dag. Dokumentet skal imidlertid være dynamisk og bli revidert og oppdatert ved behov. I den forbindelse vil det pågående arbeid med fagfornying, som en del av revisjonen av Kunnskapsløftet, være en viktig premissgiver for vårt utviklingsarbeid i Rogaland.

Til toppen