Sommerskole

Sommerskolen er et gratis tilbud til deg som har stryk eller ikke vurdering (IV) i et fag. 

Du kan kun ta ett fag i løpet av Sommerskolen 2024.

Lærer underviser elev - Klikk for stort bildeEdvin Østrem (t.v.) var lærer på Sommerskolen. Han har mulighet til å gi tett oppfølging av elevene, her underviser han i matematikk.

Sommerskolen 2024 starter mandag 17. juni. Det er undervisning i ukedagene fram til torsdag 27. juni. Eksamensdag er fredag 28. juni.

Tilbudet gjelder elever, tidligere elever og lærlinger.

Påmelding

Påmeldingsfristen var torsdag 6. juni, men det er mulig å melde seg på etter dette også. Ta kontakt med Hilde Blesvik (hilde.blesvik@rogfk.no).

Hvem kan delta på Sommerskolen 2024?

Har du karakteren 1 (stryk) eller IV (ikke vurdering) i et av fagene som tilbys på sommerskolen kan du søke om plass. Du må ha vært elev i faget gjennom hele skoleåret da du hadde faget på timeplanen. 

Søkere må tilhøre én av kategoriene under: 

  • Du er elev på en videregående skole i Rogaland inneværende skoleår (også private skoler). 
  • Du er tidligere elev som har gått ut av en videregående skole i Rogaland.  
  • Du er læring i bedrift med en lærekontrakt i Rogaland.   
  • Du har vært lærling med lærekontrakt i Rogaland, har avlagt fagprøve, men mangler et av fagene sommerskolen tilbyr. 

Disse fagene tilbys i 2024

NB! Det må være minimum ti påmeldte for at det blir undervisning i faget. 

Undervisningen foregår på disse skolene, hvis det er nok påmeldte:

Dagen starter klokken 08.30 og slutter klokken 15.00. Du får gratis frokost og lunsj og én times pause midt på dagen. Erfarne lærere og assistenter følger deg tett opp i undervisningen.

Har du spørsmål eller særskilte behov for tilrettelegging, ta kontakt.

Utfyllende informasjon