Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland

 

 

Forside nærings- og innovasjonsstrategi - Klikk for stort bildeVedtatt av fylkestinget juni 2022

Nærings- og innovasjonsstrategien for Rogaland er førende og gir retning for fylkeskommunens prioriteringer innen næringsutvikling.

Nærings- og innovasjonsstrategien for Rogaland

Strategien er ikke et statisk dokument, og skal endres i takt med behov som oppstår og erfaringer som høstes underveis i arbeidet. På bakgrunn av smart spesialisering-analyser og den omfattende involveringsprosessen har strategien tre tematiske satsingsområder som skal prioriteres:

  1. Ren energi og maritim framtid
  2. Mat
  3. Reiseliv og opplevelse

Rogaland fylkeskommune skal bidra til næringsutvikling og innovasjon gjennom kombinasjoner av eksisterende kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Samtidig skal vi ivareta det samfunnsansvaret vi har – overfor blant annet miljø, etikk, utdanning, arbeid samt ansvarlig forbruk og produksjon. For å ta gode beslutninger er det avgjørende med kunnskap. Teknologioptimisme må veies opp mot arbeidsmiljø- og personvernutfordringer, natur- og jordvern opp mot utbygging av næringsarealer, kulturminner og masseturisme; fornybare opp mot ikke-fornybare ressurser.

Kunnskapsgrunnlag