Handlingsplan – fremme psykisk helse og forebygge selvmord 2021-2028

Handlingsplanen "Våg å bry deg" er en intern handlingsplan for Rogaland fylkeskommune som skoleeier og som arbeidsgiver, og skal bidra til å fremme psykisk helse og forebygge selvmord. Hovedmålgruppene er elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, samt ansatte i Rogaland fylkeskommune.

Den fylkeskommunale innsatsen mot hele befolkningen blir konkretisert i revidert Regionalplan for folkehelse i Rogaland i 2022/23.

Elever, lærlinger og lærekandidater:

  • Fremme psykisk helse og gjøre tiltak lettere tilgjengelig.
  • Styrke samarbeidet mellom helse- og opplæringssektoren.
  • Styrke elevenes kunnskap om egen psykisk helse.
  • Skoleprogrammene: Livet på timeplanen og YAM – Youth Aware of Mental Health

Ansatte i fylkeskommunen

  • Fremme psykisk helse på arbeidsplassen.
  • Tilbud om profesjonell hjelp i livskriser.
  • Kurs i psykisk førstehjelp for lærere, ansatte i sentraladministrasjonen og eget kurs for ledere med personalansvar.

Les mer under hovedprioriteringer og tiltak i handlingsplanen.