Ett steg nærmere ny regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok 18.april planprogrammet for regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet.

Lysefjordområdet. Foto - Klikk for stort bildeLysefjordområdet Øyvind Nesvåg

Den nye regionalplanen har som mål å bevare natur, kulturmiljø og landskap i området, samt legge til rette for friluftsliv, reiseliv og andre næringer. Planen skal erstatte Fylkesdelplanen for Preikestolområdet fra 1992.

– Det har vært en enorm vekst i antall besøkende til Preikestolen siden forrige plan ble vedtatt. Det er nå behov for å tenke bredere og utvikle en mer helhetlig plan som sikrer en bærekraftig utvikling av Lysefjordområdet. Natur- og kulturmiljø må ivaretas, samtidig som det legges til rette for reiselivsutvikling, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Stort engasjement for planen

Under høringsperioden 18. oktober til 2. desember mottok planprogrammet 23 høringsinnspill. Det ble også gjennomført digital høringskonferanse med 53 deltakere i november 2022. Prosjektleder for planarbeidet, Vegard Næss, kan fortelle om stort engasjement og viktige innspill i høringsfasen.

– Det har vært stor interesse knyttet til utarbeidelsen av planprogrammet. Vi er fremdeles tidlig i planprosessen. Hva som skal skje i området engasjerer mange, og i den videre planprosessen er det viktig med et fortsatt nært samarbeid med kommunene og andre med interesser i området, sier han.

Veien videre

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen med frister, deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som blir berørt og behovet for utredninger. Den endelige regionalplanen skal være ferdig utarbeidet innen utgangen av 2024.

Les planprogrammet for Preikestolen og Lysefjordområdet