1,4 millioner kroner til universell utforming

Gruppe med turgåere i kystlandskap - Klikk for stort bildeÅtte prosjekter som skal bedre fremkommeligheten i Rogaland har til sammen fått over 1,4 millioner kroner i støtte.

Tilskudd til universell utforming skal bidra til at alle innbyggere, uavhengig av funksjonsevne, skal kunne bruke offentlige og private områder. Målet er å gi like levekår for alle, i alle faser av livet.

Universell utforming legges derfor til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser. Tilskudd til universell utforming er del av oppfølgning og gjennomføring av Fylkesdelplan for Universell Utforming i Rogaland.

Av 13 søknader som kom inn, var det åtte prosjekter som oppfyller kriteriene for å få tilskudd.

Prosjekter som har fått innvilget helt eller delvis støtte i 2021

Fylkestilskudd til universell utforming 2021
Søker Type tiltak Støtte i kroner
NOF Rogaland avd. Dalane Prosjektering av universelt utformet fugletårn i Årstad fuglefredningsområde 6 000
Hjelmeland kommune Universell tilrettelegging Vågen 150 000
Ryfylke friluftsråd Utbedring av friluftsområder 350 000
Strand kommune Nye Fjelltun Skole 473 750
Emmaus Misjonsforsamling Universell utforming, toalett 95 250
 Jæren friluftsråd Sande nytt toalett UU 150 000
 Jæren friluftsråd Vigdel nytt toalett UU 100 000
 Jæren friluftsråd Eikeplankesti til Vigdelstranden 100 000
Totalt 1 425 000

Fylkestilskudd til universell utforming 2021

Fylkestilskudd til universell utforming 2021
Søker Type tiltak Støtte i kroner
NOF Rogaland avd. Dalane Prosjektering av universelt utformet fugletårn i Årstad fuglefredningsområde 6 000
Hjelmeland kommune Universell tilrettelegging Vågen 150 000
Ryfylke friluftsråd Utbedring av friluftsområder 350 000
Strand kommune Nye Fjelltun Skole 473 750
Emmaus Misjonsforsamling Universell utforming, toalett 95 250
 Jæren friluftsråd Sande nytt toalett UU 150 000
 Jæren friluftsråd Vigdel nytt toalett UU 100 000
 Jæren friluftsråd Eikeplankesti til Vigdelstranden 100 000
Totalt 1 425 000