FORREGION Rogaland

Et bilde som inneholder Grafikk, grafisk designAutomatisk generert beskrivelse
FORREGION er Kommunal- og distriktsdepartementets tilskudd til forskningsbasert innovasjon i regionene. FORREGION er forvaltet av fylkeskommunene, og skal bidra til at bedrifter tar i bruk forskning i sitt innovasjonsarbeid. Økt forskningsbasert innovasjon skal bidra til mer bærekraftig verdiskapning hos næringslivet i Rogaland.

Søknadsfrist

Løpende frist i tidsperioden 1. mai 2024 - 1. desember 2024, så lenge det er midler igjen.

Formål

 • Få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid
 • Mobilisere næringslivet til å benytte virkemidler for forskning, både regionale, nasjonale og internasjonale ordninger

Kriterier for å søke

 • Bedriften må ha registrert forretningsadresse og lønnede ansatte i Rogaland
 • Bedriften må samarbeide med en kompetansemegler
 • Prosjektet det søkes støtte til må være forankret i minst ett av de tre satsingsområdene i Rogaland fylkeskommune sin nærings- og innovasjonsstrategi: 
  • Ren energi og maritim framtid
  • Mat
  • Reiseliv og opplevelse

Tilleggskriterier forprosjekt

 • Bedriften kan ikke ha vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av forskningsrådet og/eller EUs forskningsprogram de siste fem årene.
 • Bedriften må samarbeide med en godkjent forskningsorganisasjon

Virkemidler FORREGION Rogaland 2024 

Kompetansemegling

Forprosjekt

Student til låns

Profilering

I all presentasjon og orientering om prosjekter som har fått støtte, plikter støttemottaker å informere om at prosjektet er delfinansiert av FORREGION Rogaland. 

Last ned FORREGION sin logo i vår bildebank.