FORREGION – Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION Rogaland har fire virkemidler som skal bidra til økt bærekraftig verdiskaping hos næringslivet i Rogaland gjennom forskningsbasert innovasjon.

Støtteordningen skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid og mobilisere næringslivet til å benytte andre virkemidler for forskning.

FORREGION Rogalands virkemidler:

Søknadsfrist

FORREGION Rogaland tar løpende imot søknader til potten er tom. Søknader kan kun sendes inn etter dialog og prosess med en av våre kompetansemeglere.

Søknadsskjema

Krav til søknadene

For søknader om støtte til nettverksmøter og student til låns-prosjekter må prosjektbeskrivelse lastes ned, fylles ut og legges ved søknaden. 

Last ned og fyll ut prosjektbeskrivelse for nettverksmøter (DOCX, 642 kB)

Last ned og fyll ut beskrivelse av student til låns-prosjekter (DOCX, 44 kB)

Hvem kan søke om tilskudd?

Bedrifter tilhørende i Rogaland er hovedmålgruppen for alle våre virkemidler. Andre aktører i Rogaland kan søke om støtte til å arrangere nettverksmøte, men da på vegne av næringslivet.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes støtte til prosjekter som kan forankres i ett eller flere av de tre satsingsområdene i Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland:

 • Ren energi og maritim framtid
 • Mat
 • Reiseliv og opplevelser

Det må presiseres i søknaden hvordan prosjektet forankres i strategien.

Dette kan du søke støtte til:

Forprosjekter:

 • Personal og indirekte kostnader
 • Innkjøp av forskningstjenester
 • Andre driftskostnader i prosjektet

Nettverksmøter:

 • Timer til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid
 • Utgifter i forbindelse med arrangementet (deltakelse skal være gratis)

Student til låns:

 • Bedriftens timer til veiledning av studenten(e)
 • Eventuelle reiseutgifter for studenten
 • Andre driftsutgifter i prosjektet

Dette kan du ikke søke støtte til:

 • Utgifter til utstyr, kun materiell som blir brukt i prosjektperioden.
 • markedsundersøkelser og markedsføring
 • skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer

Når får du svar på søknaden?

Søknader til FORREGION «behandles» i praksis før innlevering. Prosjekter som ikke tilfredsstiller kravene, vil bli henvist til andre virkemidler på et tidligere stadium. Det er derfor viktig at alle søknadsprosesser skjer i et samspill mellom søker og kompetansemegler. Svar på søknaden sendes normalt ut etter en til tre uker.

Rapportering

Det må leveres sluttrapport for alle støtteordningene. 

Kompetansemeglere for FORREGION

Har du en prosjektidé som du ønsker å diskutere med en av våre kompetansemeglere? Her finner du nødvendig kontaktinformasjon:

Prosjektarkiv

 

Logo

Last ned FORREGION sin logo i vår bildebank.