Kompetansemegling

Kompetansemegling er en gratis rådgivningstjeneste for bedrifter i Rogaland som ønsker å ta i bruk forskning i sine innovasjonsprosjekt. 

FORREGION Rogaland har åtte kompetansemeglere som kan bistå bedrifter med å:

  • diskutere bedriftens prosjektideer knyttet til forskning
  • identifisere bedriftens behov for forskning i innovasjonsprosjekter
  • finne rett virkemiddel for forskning til bedriftens prosjekt
  • koble bedrifter med forskningsmiljø
  • bistå og få bedrifter til å søke på FORREGION Rogaland sine virkemidler
  • mobilisere bedrifter til å benytte andre både regionale, nasjonale og internasjonale virkemidler for forskning

Ønsker din bedrift å komme i gang med forskning, og/eller har bedriften problemstillinger der dere tror at forskning kan bidra til innovasjon og økt verdiskapning? Ta kontakt med en av våre kompetansemeglere. Ved behov for hjelp til å finne riktig kompetansemegler for din bedrift, ta kontakt med prosjektleder i FORREGION Rogaland, Kristin Talgø Lund.