Forprosjekt

Forprosjekter i FORREGION er forskningsprosjekter for bedrifter med liten eller ingen forskningserfaring. Forprosjektene skal i tillegg til resultatene fra forskningen i prosjektet gjøre bedriften fortrolig med forskningsbasert innovasjon, som forhåpentligvis resulterer i videre forskning.

Forprosjekt utlysning med søknadsinfo finner du her 

https://www.regionaleforskningsfond.no/rogaland/

Skjemaer for nedlasting

CV forprosjekt FORREGION Rogaland (DOCX, 65 kB)

Egenerklæring forprosjekt FORREGION Rogaland (DOCX, 75 kB)

Partneropplysninger forprosjekt FORREGION Rogaland (DOCX, 63 kB)

Prosjektbeskrivelse forprosjekt FORREGION Rogaland (DOCX, 79 kB)

Tabell for beregning av timekostnader forprosjekt FORREGION Rogaland (XLSX, 30 kB)