Søk støtte til klimaomstilling

Tilskuddsordningen for klimaomstilling har 850 000 kroner i resterende midler som nå lyses ut i en ny søknadsomgang. 

Traktor på et jorde. Foto - Klikk for stort bilde Øyvind Nesvåg

Søknadsfristen er 1.september

Tilskudd til klimaomstilling

Ordningen skal fremme klimaarbeidet i Rogaland, og retter seg mot prosjekter som bidrar til klimatilpasning og klimagassreduksjon. Tilskudd skal bidra til å nå målene i Regionalplan for klimatilpasning og Regionalplan for energi og klima.

Se utfyllende informasjon om tilskuddsordningen, inkludert søknadsskjema og prosedyrer for tilskudd. 

Andregangsutlysning

I 2023 er det satt av 1,5 millioner kroner til ordningen. Søknadsfristen 1. september er en andregangsutlysning. Etter førstegangsutlysningen med søknadsfrist i januar, gjenstår det nå 850 000 kroner til ordningen.

Tilskudd for 2024 lyses ut som normalt med søknadsfrist januar 2024.