Får støtte til næringssatsing - Rogaland fylkeskommune

Får støtte til næringssatsing

Klikk for stort bildeTor Øyvind Skeiseid, prosjektleder for Ryfylkealliansen. Geir Landa Ryfylkealliansen, Energihovedstaden og Læringsfabrikken på Varhaug får 250.000 kroner hver fra Regionalt næringsfond.

Årets første tildeling fra regionalt næringsfond går til de tre søkerne Ryfylkealliansen, Stavanger kommune og Hå kommune. Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok 25. mars å tildele 250.000 kroner til hver av disse tre søkerne for 2021.

– Fantastisk!

Ryfylkealliansen får støtte for å gjennomføre nye aktiviteter som kan synliggjøre næringslivet og vise muligheter i Ryfylke. Stavanger kommune får støtte til igangsetting av et samarbeid mellom flere kommuner, inkludert fylkeskommunen, om å styrke Stavangerregionen sin posisjon som energihovedstad.

– For oss er denne støtten fantastisk. Det vil hjelpe oss i vårt arbeid med å få mer oppmerksomhet til Ryfylke, flere arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet og ikke minst at vi vil ha flere som ønsker å bo i Ryfylke, sier Tor Øyvind Skeiseid, prosjektleder for Ryfylkealliansen.

Medvirkning på egen læring

Hå kommune skal i samarbeid med møbelbedriften Haugstad Møbel AS etablere læringsfabrikken Hubben i et nedlagt industribygg på Varhaug hvor elever i Hå kommune får tilgang til Hubben som skal gi opplæring og kompetanse i sirkulærøkonomi, elevbedrift og generelt gi elever og ungdom i Hå kommune reell medvirkning på egen læring gjennom de aktiviteter som skal gjennomføres i Hubben.

Utvikler nye reiselivsprodukt

Rogaland fylkeskommune har i tillegg behandlet og gitt støtte til tre prosjekt gjennom en administrativ behandling, til sammen 200 000 kroner. Ungt Entreprenørskap har mottatt 50 000 kroner til gjennomføring av fylkesmesterskap i Rogaland, Stiim Aqua Cluster har mottatt 50 000 kroner til en verdiskapingsanalyse om lukkede oppdrettsanlegg, og Region Stavanger har mottatt 100 000 kroner til utvikling av nye reiselivsprodukt i Rogaland.

Tre millioner i 2021

Regionalt næringsfond skal stimulere til næringssatsing i områder som har utfordringer med næringsutvikling. Total ramme for tilskuddsordningen i 2021 er til sammen tre millioner kroner. Målgruppen for fondet er kommuner, interkommunale selskap, kommunale utviklingsselskap, regionråd og andre virksomheter med kommunalt eierskap.

Regionalt næringsfond

Til toppen