Får nær 27 millioner til omstilling

Næringssjef Mette Fossan (til venstre) sammen med Tone Grindland, regiondirektør i NHO.En ny krisepakke på totalt 300 millioner kroner fra regjeringen gjør det nå mulig for bedrifter i Rogaland å søke støtte til bedriftsintern opplæring. 

Rogaland får 26,8 millioner kroner som en ny «korona-krisepakke» fra Regjeringen. Pengene skal gå til bedrifter i Rogaland med omstillingsbehov. I fjor fikk totalt 86 bedrifter til sammen litt over 17 millioner kroner fra denne støtteordningen i Rogaland. 

– Dette er svært gode nyheter for bedriftene. Midler til bedriftsintern opplæring kan bidra til å tette kompetansegapet og øke omstillingsevnen i norske bedrifter samtidig som de bidrar til å holde folk i jobb, få folk tilbake i jobb og gi riktig kompetanse til ukvalifiserte slik at de kan få jobb, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO.  

Skal styrke kompetansen 

Tilskudd til bedriftsintern opplæring skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillingsbehov, og som på bakgrunn av disse må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder. Dette er særlig relevant og viktig i tiden under og etter korona-pandemien. Det er Rogaland fylkeskommune som administrerer disse midlene.  

– Her er det gode muligheter for å bruke en vanskelig tid på å forberede seg på fremtidige markeder og muligheter, sier næringssjef Mette Fossan i Rogaland fylkeskommune. 

Randaberg Industries og Ostehuset var blant de 86 bedriftene som i fjor fikk støtte til å lære opp sine ansatte i ulike aktiviteter knyttet til omstilling. De fikk hver 400.000 kroner i støtte, som også er øvre grense for tilskuddsbeløp. 

Motivasjon for ansatte 

– Midlene til bedriftsintern opplæring ga oss en flott mulighet til å, sammen med Opplæringskontoret for industrifag, lage et bredt og godt kursopplegg for å styrke kompetansen knyttet til håndtering av rør. Den umiddelbare effekten av den økte kompetansen blant egne ansatte, er at Randaberg Industries selv kan utføre et bredere spekter av tjenester, sier Jan Egil Skeie, CFO i Randaberg Group. 
Målet er at den økte kompetansen også skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft på områder hvor selskapet ikke tradisjonelt har vært en leverandør. 

– I tillegg til kompetansehevingen for bedriften, var kursopplegget også en veldig positiv motivasjonsfaktor for de ansatte, sier Skeie. 

For Ostehuset ble fjorårets tilskudd en stor motivasjon i en mørk periode 

– For oss har disse midlene gjort at Ostehusets verdier om å være ambisiøse og vårt ønske om å forandre verden fremdeles kan holde tempo på utvikling, sier Ostehusets gründer og eier Hanne N. Berentzen. 

Tilskudd fordeles fortløpende

Tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring har opprinnelig en økonomisk ramme på 5,4 millioner kroner i 2021. De nye 26,8 millioner kronene fra regjeringens krisepakke kommer i tillegg til dette. Det ble først annonsert at Rogaland skulle få 17,9 millioner kroner, men pengene er bevilget over to stortingsproposisjoner og den totale summen er 26,8 millioner kroner.

Det kan søkes støtte til å dekke utgifter til kurs, kursmateriell, reiseutgifter, lønnsutgifter til deltakerne, rådgivningstjenester og veiledningstjenester. Støttebeløp vil bli vurdert ut ifra antall ansatte som deltar i opplæringen og med en maksimal sats på 40 000 kroner per ansatt. Tilskudd fordeles fortløpende inntil den økonomiske rammen er bevilget.  

Mer informasjon om tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring 

Regjeringen: 300 millioner til kompetanseutvikling

Til toppen