Eier du et fredet eller verneverdig bygg?

Som eier av en fredet eller verneverdig bygning har du ansvar for å ta vare på en viktig del av landets verdifulle kulturarv.

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltningen av fredede bygg og anlegg.

Fylkeskommunen skal også se til at hensynet til verdifulle og verneverdige kulturminner fra nyere tid blir ivaretatt i forbindelse med arealplaner og tiltak som tenkes gjennomført i kommunene.

Vi har samlet endel ord og uttrykk som er vanlige ved et typisk verneverdig hus. Last ned pdf og skriv ut plakaten om våningshusets anatomi (PDF, 13 MB)

Eier du et fredet eller verneverdig bygg har du tilgang til å søke om tilskudd.