Råd om bygningsvern

Riksantikvarens nettsider finnes nyttig informasjon om bevaring av gamle bygninger. 

Du vil også kunne finne mye nyttig informasjon fra nettsidene til Bygg og Bevar. Her kan du også finne håndverkere som har erfaring med istandsetting av gamle bygninger.