Hva er Rogaland fylkesbibliotek

Ansatte ved Rogaland fylkesbibliotek utenfor Fylkeshuset i Stavanger, april 2022 - Klikk for stort bildeRogaland fylkesbibliotek april 2022. Fra venstre: Bjørn Kjetil Fredriksen, Gunhild Nordbø, Britt Ellingsdalen, Stig Beite Løken Elisabeth Krey Jenssen

Fylkesbiblioteket er en administrativ enhet som skal ivareta regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling i henhold til kapittel III i Lov om folkebibliotek.  

Er du på jakt etter bøker eller andre bibliotektjenester?
Prøv Sølvberget bibliotek og kulturhus. 

Fylkesbiblioteket koordinerer regionale fellestjenester og -prosjekter for bibliotekene, gir råd til lokale myndigheter, yter bibliotekfaglig veiledning og assistanse og arrangerer møter og kurs om bibliotekspørsmål.  

Rogaland fylkesbibliotek er organisert under Avdeling for kultur og næring, seksjon for allmenn kultur.

Regional bibliotekplan for Rogaland 2014 – 2017 (planen vil i 2024/25 bli integrert i Kulturplan for Rogaland)
Regional kulturplan 2015-2025 med gjeldende handlingsprogram (kapittel 9, Handlingsprogram for bibliotekfeltet)

Britt Ellingsdalen
Fylkesbiblioteksjef
E-post: britt.ellingsdalen@rogfk.no
Mobil: 950 67 979

Stig Beite Løken
Rådgiver
E-post: stig.beite.loken@rogfk.no
Mobil: 950 10 732

Bjørn Kjetil Fredriksen
Rådgiver
E-post: bjorn.kjetil.fredriksen@rogfk.no
Mobil: 997 92 611

Gunhild Nordbø
Rådgiver
E-post: gunhild.nordbo@rogfk.no
Mobil: 992 91 258