Regional kulturplan 2015- 2025

Vedtatt i 2015.

Planen beskriver situasjon, utviklingstrekk og strategier for kulturlivet i fylket, med vekt på fylkeskommunen sine arbeidsområder. Planen ble vedtatt i 2015

Kulturplanen utfylles med et mer konkret handlingsprogram, som rulleres årlig. Du kan laste ned begge dokumentene under.

Mål

Planen har følgende mål for kulturpolitikken i Rogaland:

  • Kulturen skal være et viktig element i utviklingen av et attraktivt Rogaland med høy livskvalitet for dens innbyggere.
  • Alle i Rogaland skal ha tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet, og ha mulighet for kulturutøvelse etter egne forutsetninger.
  • Rogaland fylkeskommune skal bidra til en god forvaltning av Rogalands nasjonale og regionale kultur- og naturarv. Vi skal skape innsikt og forståelse for vår egen historie og identitet.
  • Kulturens egenart skal ivaretas gjennom profesjonelle aktører med høy kompetanse og forutsigbare og akseptable rammer.

Dokumenter