Leselek! Lesestimulering for førskolebarn

Fylkesbiblioteket jobber med å sette sammen et nytt prosjekt som skal erstatte Hele Rogaland leser. Målet med prosjektet er å styrke høytlesingen. Målgruppen blir førskolebarn og prosjektforslaget presenteres for fylkespolitikerne 30. mai. 
 

 

Til toppen