Nytt handlingsprogram for ungdommens fylkesråd

Kollektivtilbud, rus- og seksualundervisning og fraværsordningen er tre viktige saker som ungdommens fylkesråd vil sette på dagsorden i år.

Foto: Ungdommens fylkesordfører, Sumeja Ohran. - Klikk for stort bildeUngdommens fylkesordfører, Sumeja Ohran.

Ungdommens fylkesordfører, Sumeja Ohran, trekker frem fraværsordningen i videregående skole, kollektivtilbudet og undervisning om rus- og seksual helse som viktige saker for Ungdommens fylkesråd.

– Vi ønsker mer undervisning om rus, og seksualundervisning. Denne kunnskapen vil vi ha tidlig, og senest på første trinn av videregående. Vi vil også ha hyppigere avganger for kollektivtransport i distriktet, forteller Ohran.

Foreslår egen endring til fraværsordningen

Fraværsordningen for elever på videregående skole er spesielt noe de følger spent med på.

I dagens modell må elevene få legeerklæring for å få godkjent fravær fra skole. Det er ungdommens fylkesordfører kritisk til.

– For noen er det kritisk å bruke penger på legeerklæring for å få godkjent fravær. Prisen kan også være ujevn på tvers av fylket. Det vil vi endre, og har foreslått en helt egen modell for en ny fraværsordning, sier ungdommens fylkesordfører Sumeja Ohran.

Endringer til fraværsordningen ble sendt ut på høring av Utdanningsdirektoratet i starten av januar. I handlingsprogrammet til Ungdommens fylkesråd har de laget et eget forslag til ordningen, hvor elever kan sende egenmelding til læreren selv.

– Dette ligner mer på ordningen man har i arbeidslivet, og gjør oss mer forberedt når vi skal ut i arbeidslivet selv, forteller Ohran.

I slutten av februar ønsker ungdommens fylkesordfører å snakke under fylkestingsmøtet for å fremme sakene som er vedtatt fra handlingsprogrammet til Ungdommens fylkesråd.

Gruppebilde. Foto - Klikk for stort bildeFaste medlemmer og varamedlemmer i Ungdommens fylkesråd for 2024. Fra venstre: Hassan Naima, Sumeja Ohran, Oda Eikeland Vatne, Nikolai Frøyland Aase, August Haarr Rogde, Ingeborg Solbakke Andersen, Maria Eide, Martin Steinmo Eia, Rawan Naima, Linde Espeland, Tarjei Foldøy Oftedal og David Tural Mousavi.

Representerer hele fylket

Handlingsprogrammet er de prioriterte temaene ungdommens fylkesråd skal jobbe med fremover.

– Det blir alltid diskusjon og debatt. Alle har ulike perspektiver og representerer ungdom fra ulike områder. Det har vært utrolig engasjerende å jobbe med handlingsprogrammet, avslutter ungdommens fylkesordfører.

Ungdommens fylkesråd har delegater fra hele fylket. Rådet er partipolitisk uavhengig organ, og fungerer som et rådgivende organ i saker som handler om ungdom i Rogaland fylkeskommune.

Handlingsprogrammet ble vedtatt 26. januar og gjelder for ett år.

Les mer om Ungdommens fylkesråd

Les hele handlingsprogrammet for 2024